h

Nieuws uit 2012

30 juli 2012

Berichtgeving PZC omtrent Admiraal de Ruyter Ziekenhuis tendentieus

Het artikel ‘Alleen LPV voert nog ziekenhuisstrijd’ in de PZC van maandag 30 Juli jongstleden is tendentieus van aard, zegt gemeenteraadslid Sem Stroosnijder van de SP in Vlissingen. “Het artikel staat vol met foute aannames, daarnaast is er nooit sprake geweest van hoor en wederhoor.”
Eén van de fouten die Sem Stroosnijder het meest opvalt is de stelling dat de landelijke partijen niets van zich laten horen. “Dit is aantoonbaar onjuist, de SP heeft meerdere malen ook in de tweede kamer vragen gesteld over de fusie, het dreigend faillissement, de salarissen van de bestuurders en de opnamestop bij de verloskundige afdeling.”
Volgens Sem Stroosnijder is de nieuwbouw van het ADRZ geen uitgemaakte zaak. “Wij als SP zullen ons blijven verzetten tegen de onnodige sloop van het gebouw aan de koudekerkseweg. Maar het echte probleem is het uitkleden van de zorg in Vlissingen, een proces dat zich al jaren afspeelt.”
De SP betreurt het dat zij niet gevraagd zijn om een reactie. “Dhr. Kraan weet heel goed dat wij als SP een fel tegenstander zijn van de nieuwbouw plannen op de Mortiere, dat hij dit feit achter houdt wanneer hij geïnterviewd wordt voor de krant kan ik nog begrijpen. Maar dat de journaliste in kwestie niet even belt om te vragen hoe de vork in de steel zit, dat vind ik ronduit onprofessioneel.”

Lees verder
9 mei 2012

PostNL moet stoppen met het gebruik van garageboxen!

De wethouder financien van de gemeente Vlissingen heeft gisteren, naar aanleiding van artikel 41 vragen van de SP, toegezegd handhavend op te zullen treden tegen illegale bedrijfsactiviteiten van PostNL in diverse garageboxen in Vlissingen. PostNL gebruikt al enkele jaren garageboxen voor de distributie van post, dit terwijl dit niet conform het bestemmingsplan is en PostNL hier nooit een vergunning voor heeft aangevraagd. Daarnaast zijn er mensen werkzaam in deze garageboxen die zonder verlichting, verwarming en sanitair niet voldoen aan de ARBO-regels. Deze praktijk is de SP al jaren een doorn in het oog en behoort dankzij de toezegging van de wethouder tot de verleden tijd.

Lees verder
22 april 2012

Wethouder op eigen kosten naar VNG-feest

Het college van Burgemeester en wethouders gaat niet op kosten van de gemeente Vlissingen naar het Jubileumfeest van de VNG. Dat is de uitkomst van de aangenomen motie die de SP samen met D'66, Groen Links en partij Souburg Ritthem heeft ingediend.

"We zijn blij dat Vlissingen in tijden van crisis en bezuinigingen niet hoeft te betalen voor feestende bestuurders." dat zegt Sem Stroosnijder fractievoorzitter SP Vlissingen.

Lees verder
28 maart 2012

SP Vlissingen blij met alternatieve cruise kade

De SP Vlissingen is blij dat het college de plannen voor de bouw van een cruisekade heeft bijgesteld. Het project zou eerst 4,3 miljoen euro moeten kosten, het alternatief dat het college nu voorstelt kost de gemeenschap maar 400.000 euro, dit bedrag wordt naar verwachting volledig door de provincie betaald. Het is de SP geweest die vanaf het begin tegen de aanleg van een cruisekade is geweest, omdat investeringen van dit formaat zelden of nooit rendabel zijn.

Lees verder
8 maart 2012

College stuurt eigen wethouder naar huis!

Tijdens de raadsvergadering van 8 Maart hebben de collegepartijen LPV, VVD en CDA, een motie van wantrouwen ingediend tegen PvdA wethouder Piet Polderman. Het argument voor het wegsturen van wethouder Polderman was het solistisch opereren van zijn kant. De SP was volkomen verrast door deze motie van wantrouwen en vind dat hiermee de drie collegepartijen onzorgvuldig en eenzijdig gehandeld hebben.
Het aftreden van wethouder Polderman, hoewel spijtig, is het gevolg van een gebrek aan communicatie en vertrouwen tussen alle collegepartijen.

Lees verder

U bent hier