h

Maatschappelijke Opvang

27 februari 2009

SP stelt 'Artikel 41-vragen' over de verdeelsleutel voor de Maatschappelijke Opvang n.a.v. rapport Cebeon

Tijdens “actuele zaken uit het college” in de commissie van 3 februari meldde de wethouder dat er donkere wolken dreigen over het volgende: Het Zeeuws Kompas komt in zwaar weer. Er dreigen miljoenenkortingen. Alle Zeeuwse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en voor de financiering. Komende maand komt een nieuwe bestuursstructuur in het college en gemeenteraad. De spreiding van voorzieningen blijft een belangrijk uitgangspunt.
Ondertussen kennis genomen van het rapport Cebeon:

Lees verder

U bent hier