h
26 september 2020

Toelichting compensatiepakket Marinierskazerne

Foto: Defensie.nl

Voordat we deze toelichting beginnen de volgende punten:
• Natuurlijk is de SP voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Daarom heeft de SP in de 2e Kamer een motie om dat aan het compensatiepakket toe te voegen, mede ingediend. Deze motie is verworpen omdat de regeringspartijen, inclusief de Zeeuwse 2e Kamerleden, en de PvdD tegenstemden. (Toe te voegen aan het pakket, omdat er anders na de 450 miljoen voor de tunnel en de terugbetaling van de bijna 60 miljoen aan al gemaakte kosten, nog net geld genoeg over zou blijven om een paar buurtbussen te laten rijden)
• Natuurlijk is de SP voor een referendum over het compensatiepakket, een democratisch recht. Met een goede uitleg zal de Zeeuwse bevolking zien, dat het pakket zelfs beter uitpakt voor Zeeland dan de marinierskazerne.
• Het uitlekken van de extra beveiligde gevangenis vanuit Den Haag was een actie om tegenstand tegen het pakket te creëren, want er waren andere kapers op de kust voor de Delta Law. Daarom werd ook de nadruk gelegd op die gevangenis en niet op het onderzoekscentrum voor ondermijnende criminaliteit. Dat die hard nodig is, blijkt uit de druggerelateerde justitiële acties in Zeeland deze zomer.

Lees verder
30 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

Foto: Google gratis foto's

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

Lees verder
9 juli 2020

vakkenvuller vs zakkenvuller

Foto: SP
20 juni 2020

Lilian Marijnissen Lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen

Foto: SP

Vandaag heeft de partijraad van de SP Lilian Marijnissen met overgrote meerderheid gekozen als lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatencommissie van de SP beschrijft Lilian als aansprekend en inspirerend. ‘Lilian is voor ons de vrouw die onze partij moet blijven leiden: de natuurlijke aanvoerder van onze kandidatenlijst op weg naar de verkiezingen en in de jaren daarna’, aldus de commissie.

Lees verder
15 juni 2020

SP Vlissingen organiseert ZOOM bijeenkomst voor studenten.

Foto: SP

De Coronacrisis maakt zeer duidelijk hoe groot het belang van een goed thuis is. Maar maakt tegelijkertijd nog pijnlijker duidelijk hoe groot onze wooncrisis is. Opeenvolgende kabinetten trokken de afgelopen jaren meer en meer hun handen af van volkshuisvesting en lieten het aan de markt. De Coronacrisis zorgt acuut voor problemen bij het betalen van huren ( en hypotheken).

Lees verder
3 juni 2020

0 % is genoeg! Stop de huurverhoging!

Foto: SP

STOP DE HUURVERHOGING

1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Op dit moment krijgen veel huishoudens in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP start daarom de actie '0 is genoeg' en roept iedereen op om in actie te komen voor het bevriezen van de huren.

Lees verder
27 april 2020

1 mei dag van de vitale arbeid.

Foto: SP

1 mei: Dag van de Vitale Arbeid. Voor het zorgpersoneel, de supermarktmedewerkers, de vuilophalers, de schoonmakers en de distributiemedewerkers. Voor al die professionals die ons nu overeind houden. Nu respect en solidariteit voor banen met zekerheid

Lees verder
26 maart 2020

SP opent meldpunt Coronacrisis

Foto: RIVM

SP MELDPUNT CORONACRISIS

Lees verder
13 maart 2020

Bezoek Lilian Marijnissen 23 maart gaat niet door!

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus wordt de avond van 23 maart in Goes tot nader bericht uitgesteld. Ontzettend jammer! Maar natuurlijk volgen wij hieromtrent de adviezen van het RIVM. Ik hoop snel op een ander moment naar Goes te kunnen komen.

U hoort het zo snel mogelijk als er een nieuwe datum bekend is.

Lees verder
5 maart 2020

We leven in een sorry democratie!

Foto: spvlissingen

Jan Marijnissen zei het al, we leven in een sorry-democratie. Je liegt een aantal jaren alles aan elkaar, je zegt sorry en je komt ermee weg, ondanks zwaar geschonden vertrouwen. Het enige dat ons vertrouwen in Den Haag een beetje kan herstellen, is het terugdraaien van de twee voorgenomen besluiten. Maar dat is aan de 2e Kamer. Wij moeten nu verder met de drie sporen van de te compenseren compensatie. Eén van die sporen is de gemiste sociaaleconomische spin-off. De vele langdurig openstaande vacatures smeken om een oplossing. Het tekort aan o.a. huisartsen, tandartsen en leerkrachten vraagt om acute aanpak. Het aanlokkelijk maken om in Vlissingen te komen wonen is hoofdprioriteit.

Lees verder

Pagina's