h

Verkeer & Vervoer

16 februari 2009

Art.41-vragen SP-fractie inzake 30-km-zones

Zaterdag 14 februari stond er in de PZC een artikel over schijnveiligheid in de 30 km gebieden.
In dit artikel word verwezen naar een onderzoek gedaan door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er bij het sober uitvoeren van 30 km zones een schijnveiligheid gewekt wordt, het aantal ongelukken de laatste jaren niet is afgenomenen en de gevolgen vaak ernstiger zijn.

Lees verder

U bent hier