h
5 oktober 2014

VERHOGING RIOOLHEFFING

U zult hier vast het e.e.a. over gehoord hebben. We leggen het uit.
Deze verhoging wordt gefaseerd ingevoerd, elk jaar komt er gedurende 4 jaar 25% van het oude bedrag bij. Dit betekent voor huurders (gebruikers) dat het volgend jaar € 62,50 wordt i.p.v. € 50,00. Voor eigenaren komt daar nog bij € 187,50 i.p.v. € 150,00. Dit geld mag wettelijk alleen voor het onderhoud en vernieuwing van het riool gebruikt worden. Het is nodig om niet weer te hoeven lenen of om noodzakelijk onderhoud naar de toekomst door te schuiven.

Lees verder
30 september 2014

Een artikel 12-status is voor Vlissingen onvermijdelijk.

Dat staat op de 1e bladzijde van het 1e hoofdstuk van het verkiezingsprogramma van de Vlissingse SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Geen enkele andere politieke partij had deze heldere zienswijze in zijn verkiezingsprogramma opgenomen.

Lees verder
24 september 2014

18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten

Volgend jaar vinden op 18 maart de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De voorbereidingen voor die verkiezingen zijn al weer in volle gang.

Lees verder
17 september 2014

Baas in eigen buidel

In het kader van de bezuinigingen en lastenverzwaringen, die worden voorgesteld in de zomernota, waaronder de inkrimping met 15% van de gemeentelijke organisatie, die ook voortvloeien uit een door de toenmalige raad aangenomen motie van vorig jaar november, hadden we een motie voorbereid om uit solidariteit eveneens 15% te bezuinigen op onze raadsvergoeding. Een ruim boven modale vergoeding voor ongeschoold werk, werk dat wel voortvloeit uit de gedrevenheid om er een zo menselijk mogelijke samenleving van te maken, maar die niet met zulke exorbitante bedragen beloond dient te worden.

Lees verder
4 september 2014

Ledenvergadering

Noteer het alvast in uw agenda op 17 september a.s.hebben we weer een algemene ledenvergadering.

Lees verder
17 augustus 2014

SP-raadslid dagdroomt over een Monaco op het Scheldeterrein

De krant brengt de leugens in het land! Sjaak Rijkse: “Dat zeiden m'n ouders al in de vorige eeuw”. Misschien geen leugens, maar wel misinformatie door o.a. een verkeerd citaat. De PZC vindt in de kop van hun artikel dat ik droom over Monaco aan het Scheldekwartier en dat de andere raadsleden van een soort familie Doorsnee-kaliber zijn. “Met geen van beide ben ik het eens” aldus raadslid Sjaak Rijkse.

Lees verder
11 augustus 2014

SP Vlissingen houdt enquête over de gevolgen van de huurverhoging

De landelijke SP krijgt veel signalen binnen dat huurders door de ‘huurverhoging’ in de problemen komen.
Sadet Karabulut: 'Huurders willen wel betalen, maar kunnen het niet. Dit komt door de forse huurverhogingen. Huurders zitten klem door het beleid van dit kabinet.' Minister Blok heeft de verhuurderheffing ingevoerd waardoor corporaties de huren verhogen. Daarnaast is er de inkomensafhankelijke huurverhoging, die kan oplopen tot 70 euro extra per maand.
Vorig jaar zijn bijna 7000 huishoudens hun huis uitgezet.

Lees verder
11 augustus 2014

Oproep : Doe mee!

Zonder leden geen partij! Dat geldt voor een actieve beweging als de SP nog veel meer dan voor andere partijen. De SP is namelijk niet alleen rond de verkiezingen actief, maar altijd. Wij zijn denkers en doeners. De SP afdeling Vlissingen draait volledig op vrijwilligers, die er samen hard aan werken hun stad socialer te maken. Wij kunnen daarbij alle helpende handen goed gebruiken!

Lees verder
18 juni 2014

Beantwoording vragen sluiting logeerhuis Middelburg

Philadelphia sluit per 1 jan. 2015 het logeerhuis in Middelburg.

Lees verder
2 juni 2014

Stichting Philadelphia sluit logeerhuis

Philadelphia sluit per 1 jan. 2015 het logeerhuis in Middelburg.

Lees verder

Pagina's