h
22 december 2014

Motie kindpakket in de besluitenraad van 18.12.2014 unaniem aangenomen.

Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn/haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele en sociale ontwikkeling. 

Lees verder
6 december 2014

Nodig een raadslid uit!

Nodig een raadslid uit. De SP-Vlissingen heeft drie volksvertegenwoordigers: twee in de gemeenteraad en een wethouder ( Sem Stroosnijder). Priscilla Kuipers ( fractievoorzitter/raadslid) en Petra Coret zitten in de raad. Zij proberen, om hun werk als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te doen. Te luisteren naar wat er onder de inwoners van de gemeente Vlissingen leeft. Daarom zijn ze ook regelmatig op straat te zien en doen ze rondom bepaalde kwesties eigen onderzoek.

Lees verder
1 december 2014

SP stelt vragen over het recht op bed, bad en brood.

Begin dit jaar heeft de SP vragen gesteld over o.a. de opvang van dak en thuislozen in de koudeperiode. Naast dit probleem heeft Vlissingen als centrumgemeente ook te maken met de toeloop van dak en thuislozen die hier een postbusnr aanvragen zodat er dan ook een uitkering aangevraagd kan worden. Dit komt momenteel allemaal op het bordje van de gemeente Vlissingen. En zoals we allemaal weten zit de Gemeente op zwart zaad.

Lees verder
3 november 2014

8 november grote zorg demonstratie in Den-Haag

FNV Voor Zorg organiseert op 8 november een grote demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen op de zorg.

Lees verder
30 oktober 2014

Veel zorgen en onzekerheid bij bijeenkomst "Thuiszorg uw zorg"

In de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg bezochten dinsdag 28 oktober ruim 120 mensen de openbare bijeenkomst “Thuiszorg uw zorg”. Zowel thuiszorgmedewerkers als mensen die van thuiszorg afhankelijk zijn spraken hier hun zorgen en onvrede over de afbraak van de zorg uit.

Lees verder
14 oktober 2014

28 OKTOBER IS ER EEN OPENBARE AVOND OVER DE THUISZORG

Lokaal FNV Walcheren, SP Middelburg en SP Vlissingen organiseren op dinsdag 28 oktober 2014 een themabijeenkomst over de Thuiszorg.

Lees verder
5 oktober 2014

VERHOGING RIOOLHEFFING

U zult hier vast het e.e.a. over gehoord hebben. We leggen het uit.
Deze verhoging wordt gefaseerd ingevoerd, elk jaar komt er gedurende 4 jaar 25% van het oude bedrag bij. Dit betekent voor huurders (gebruikers) dat het volgend jaar € 62,50 wordt i.p.v. € 50,00. Voor eigenaren komt daar nog bij € 187,50 i.p.v. € 150,00. Dit geld mag wettelijk alleen voor het onderhoud en vernieuwing van het riool gebruikt worden. Het is nodig om niet weer te hoeven lenen of om noodzakelijk onderhoud naar de toekomst door te schuiven.

Lees verder
30 september 2014

Een artikel 12-status is voor Vlissingen onvermijdelijk.

Dat staat op de 1e bladzijde van het 1e hoofdstuk van het verkiezingsprogramma van de Vlissingse SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Geen enkele andere politieke partij had deze heldere zienswijze in zijn verkiezingsprogramma opgenomen.

Lees verder
24 september 2014

18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten

Volgend jaar vinden op 18 maart de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De voorbereidingen voor die verkiezingen zijn al weer in volle gang.

Lees verder
17 september 2014

Baas in eigen buidel

In het kader van de bezuinigingen en lastenverzwaringen, die worden voorgesteld in de zomernota, waaronder de inkrimping met 15% van de gemeentelijke organisatie, die ook voortvloeien uit een door de toenmalige raad aangenomen motie van vorig jaar november, hadden we een motie voorbereid om uit solidariteit eveneens 15% te bezuinigen op onze raadsvergoeding. Een ruim boven modale vergoeding voor ongeschoold werk, werk dat wel voortvloeit uit de gedrevenheid om er een zo menselijk mogelijke samenleving van te maken, maar die niet met zulke exorbitante bedragen beloond dient te worden.

Lees verder

Pagina's