h

sp wil dat provincie kustbebouwing beperkt blijft.

13 januari 2016

sp wil dat provincie kustbebouwing beperkt blijft.

De Statenfractie van de SP wil dat er geen nieuwe plannen voor kustbebouwing worden goedgekeurd voordat de kustvisie van de provincie klaar is. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Statenlid Sylvia Tuinder aan het dagelijks provinciebestuur. In december heeft de ministerraad besloten het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen.

Foto: SP Vlissingen

De regie ligt voortaan bij de provincie. Die heeft nog geen nieuwe kustvisie klaar. De SP is bang dat daardoor in de tussentijd ongewenste bebouwing van de kust plaatsvindt. Tuinder wil weten welke instrumenten het provinciebestuur heeft om dat tegen te gaan. Ze vraagt of er op het ogenblik een vacuüm is ontstaan doordat landelijk beleid in gang is gezet voordat provinciaal beleid tot stand is gekomen. Hoe gaat de provincie daarop inspelen? Is een verbod op de kustbebouwing mogelijk? En als dat niet zo is, hoe kan de provincie nu dan ongewenste bebouwing van de kust tegengaan?

U bent hier