h
7 april 2016

NEE stemmers bedankt!

Foto: Sp vlissingen

ROEMER: 'UITSLAG REFERENDUM GROTE WINST VOOR OEKRAÏNE EN NEDERLAND'

Lees verder
8 maart 2016

oude kerncentrales moeten sluiten

Foto: SP Zeeland

De kerncentrale in Doel krijgt steeds meer aandacht, net als die in Tihange. Terwijl de politici zich veilig voelen in Den Haag, worden de inwoners van Zuidwest-Nederland steeds ongeruster over de kerncentrale in Doel. Inwoners zien de potentiële gevaren van de kerncentrale en willen dat deze zo snel mogelijk haar deuren sluit. Terecht, het gaat immers over een dreiging van nucleaire aard. Het is hoog tijd om onze zorgen te uiten, zodat de boodschap duidelijk wordt overgebracht aan de landelijke politiek in zowel Nederland als België: De kerncentrale in Doel moet zo spoedig mogelijk dicht!

Lees verder
23 januari 2016

Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld.

Foto: SP Zeeland / Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
18 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt op 1 februari in Goes over IS

Foto: SP

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS. Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar tijdens een gratis toegankelijke openbare avond te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië.

Lees verder

sp wil dat provincie kustbebouwing beperkt blijft.

De Statenfractie van de SP wil dat er geen nieuwe plannen voor kustbebouwing worden goedgekeurd voordat de kustvisie van de provincie klaar is. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Statenlid Sylvia Tuinder aan het dagelijks provinciebestuur. In december heeft de ministerraad besloten het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen.

Lees verder
1 december 2015

Boze "toekomstige" ondernemer steelt handtekeningenlijsten.

Foto: www,signatureonline.nl

Raadslid Petra Coret: “Maandagochtend werd ik door een supermarkt in Papegaaienburg gebeld met de mededeling dat er iemand de winkel binnen was gekomen en erg boos de handtekeningformulieren bij de kassa heeft weggegrist en een personeelslid in krachtige bewoordingen heeft duidelijk gemaakt dat hij het hier helemaal niet mee eens is”.

Lees verder
29 november 2015

SP congres kiest Ron Meyer als nieuwe partijvoorzitter

Foto: SP / SP.nl

Het XXI SP-congres, dat 28 november in Utrecht bijeen was, heeft uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Hij was sinds 1988 voorzitter van de SP en kondigde kort voor de zomer zijn vertrek als voorzitter aan. SP-leider Emile Roemer memoreerde de lange strijd die Marijnissen heeft gevoerd om van de SP een grote partij te maken. 'Met opofferingsgezindheid heeft Jan de partij groot gemaakt. Hij stond er als dat nodig was. Jaar in jaar uit. Vele duizenden SP'ers hebben geleerd van zijn analytisch vermogen, politiek inzicht en organisatorisch talent.´

Lees verder
20 november 2015

Geen monumentenstatus voor het Nollebos in Vlissingen

Foto: SP Vlissingen

De actiegroep Behoud Nollebos/Nollepark Vlissingen heeft een burger initiatief in de gemeenteraad gebracht, waarin werd verzocht om voor het betreffende gebied de status natuurmonument aan te vragen. Het is heel lovenswaardig dat deze mensen dit hebben aangedurfd. Maar geheel doordacht was het niet. Dat bleek uit de beantwoording van allerlei vragen.

Lees verder
27 oktober 2015

SP maakt zich hard voor buurtsuper

Foto: buurtsuper.eu

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de plannen die er zijn voor het Baskensburgterrein. De Ondernemers hebben plannen om een foodplaza te beginnen, maar uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat er géén ruimte is voor meer supermarkten. Er moet altijd goed gekeken worden naar wat een eventuele uitbreiding betekent voor de buurt en de gemeente Vlissingen.

Lees verder
1 oktober 2015

Weer gaat Zeeuwse werkgelegenheid verloren

Foto: PZC / Delta Middelburg, PZC

Weer gaat Zeeuwse werkgelegenheid verloren. Met dank aan VVD en PvdA

Lees verder

Pagina's