h

oude kerncentrales moeten sluiten

8 maart 2016

oude kerncentrales moeten sluiten

Foto: SP Zeeland

De kerncentrale in Doel krijgt steeds meer aandacht, net als die in Tihange. Terwijl de politici zich veilig voelen in Den Haag, worden de inwoners van Zuidwest-Nederland steeds ongeruster over de kerncentrale in Doel. Inwoners zien de potentiële gevaren van de kerncentrale en willen dat deze zo snel mogelijk haar deuren sluit. Terecht, het gaat immers over een dreiging van nucleaire aard. Het is hoog tijd om onze zorgen te uiten, zodat de boodschap duidelijk wordt overgebracht aan de landelijke politiek in zowel Nederland als België: De kerncentrale in Doel moet zo spoedig mogelijk dicht!

De vier kerncentrales van Doel liggen aan de Schelde, aan het begin van de haven van Antwerpen en op zo’n drie tot vijf kilometer van de Nederlandse grens bij Zeeland en Brabant. De kerncentrales Doel 1 en 2 zijn ontworpen voor een gebruikstijd van 30 jaar. Die tijd is ruimschoots verstreken, beide reactoren behoren tot de oudste van België.

Waarom is de kerncentrale zo gevaarlijk?

Sinds 2005 draait Doel al in reservetijd. Met elk jaar dat deze centrales extra draaien nemen de risico’s toe. De Belgische kerncentrales hebben vaak stilgelegen vanwege stroomstoringen, explosies, brandjes, scheurtjes, sabotage en lekkende lasnaden. Dat sommige van de ongelukken en incidenten 'slechts' in het niet-nucleaire deel van de kerncentrales plaatsvinden is niet geruststellend. Het geeft aan dat de centrales oud en slecht onderhouden zijn. Terecht zijn steeds meer mensen bevreesd voor een serieus ongeluk in het nucleaire deel van de kerncentrale. Als er in Doel een ramp plaatsvindt zouden grote delen van België en Nederland ernstig radioactief besmet kunnen raken. Natuurlijk is iedere ramp anders; windrichting, neerslag, de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die daadwerkelijk vrijkomen, tal van factoren zijn van invloed Zowel Tsjernobyl als Fukushima tonen aan: een ramp is niet uit te sluiten en de gevolgen zijn onvoorstelbaar groot.

Eén van de grootste problemen van kernenergie is het kernafval dat in de kerncentrale ontstaat. Dit afval is levensgevaarlijk en raakt pas na 240.000 jaar zijn radioactiviteit kwijt. Al die tijd blijft het afval schadelijk voor mens en milieu en moet het weggeborgen worden en bewaakt blijven.

Foto: SP Zeeland

Wat doet de politiek?

Voor het Belgische parlement zijn de voorvallen die de laatste jaren optraden geen reden om de kerncentrale te sluiten. De Belgische regering besliste eind 2015 om Doel 1 en Doel 2 juist langer open te houden. Normaal gezien zouden de reactoren na 40 jaar worden stilgelegd (opstart in 1975), maar de regering besliste om de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen. De kerncentrale zal zeker tot 2025 blijven draaien.

Vanuit het merendeel van de Zeeuwse gemeenten blijft het oorverdovend stil. De provincie Zeeland heeft hun zorgen in een brief aan minister Schultz overgebracht. Echter, de minister gaf na een inspecterend bezoek aan Doel aan dat de kerncentrale veilig is.

Wat kunnen wij doen?

Om de druk op de politiek op te voeren zijn wij een handtekeningenactie gestart. Er zijn vele handtekeningen nodig, hiervoor hebben wij een speciale kaart. Zet uw handtekening op deze kaart om het protest kracht bij te zetten ( waar en wanneer leest u in onze agenda in het rechterblok).

U kunt ook online een handtekening zetten.

U bent hier