h
4 september 2014

Ledenvergadering

Noteer het alvast in uw agenda op 17 september a.s.hebben we weer een algemene ledenvergadering.

Lees verder
17 augustus 2014

SP-raadslid dagdroomt over een Monaco op het Scheldeterrein

De krant brengt de leugens in het land! Sjaak Rijkse: “Dat zeiden m'n ouders al in de vorige eeuw”. Misschien geen leugens, maar wel misinformatie door o.a. een verkeerd citaat. De PZC vindt in de kop van hun artikel dat ik droom over Monaco aan het Scheldekwartier en dat de andere raadsleden van een soort familie Doorsnee-kaliber zijn. “Met geen van beide ben ik het eens” aldus raadslid Sjaak Rijkse.

Lees verder
11 augustus 2014

SP Vlissingen houdt enquête over de gevolgen van de huurverhoging

De landelijke SP krijgt veel signalen binnen dat huurders door de ‘huurverhoging’ in de problemen komen.
Sadet Karabulut: 'Huurders willen wel betalen, maar kunnen het niet. Dit komt door de forse huurverhogingen. Huurders zitten klem door het beleid van dit kabinet.' Minister Blok heeft de verhuurderheffing ingevoerd waardoor corporaties de huren verhogen. Daarnaast is er de inkomensafhankelijke huurverhoging, die kan oplopen tot 70 euro extra per maand.
Vorig jaar zijn bijna 7000 huishoudens hun huis uitgezet.

Lees verder
11 augustus 2014

Oproep : Doe mee!

Zonder leden geen partij! Dat geldt voor een actieve beweging als de SP nog veel meer dan voor andere partijen. De SP is namelijk niet alleen rond de verkiezingen actief, maar altijd. Wij zijn denkers en doeners. De SP afdeling Vlissingen draait volledig op vrijwilligers, die er samen hard aan werken hun stad socialer te maken. Wij kunnen daarbij alle helpende handen goed gebruiken!

Lees verder
18 juni 2014

Beantwoording vragen sluiting logeerhuis Middelburg

Philadelphia sluit per 1 jan. 2015 het logeerhuis in Middelburg.

Lees verder
2 juni 2014

Stichting Philadelphia sluit logeerhuis

Philadelphia sluit per 1 jan. 2015 het logeerhuis in Middelburg.

Lees verder
21 mei 2014

Meldpunt eigen risico

De afgelopen jaren is het eigen risico ieder jaar gestegen. Daardoor komen steeds meer mensen in de betalingsproblemen. Meer dan één miljoen Nederlanders hebben moeite om de zorgkosten te betalen. 800.000 hebben een betalingsregeling afgesloten met hun zorgverzekeraar. Voor een groot deel van die mensen biedt ook dat geen soelaas. Zij komen in de zogenaamde bestuursrechtelijke premie terecht en betalen een boete waardoor zij tientallen euro’s premie per maand meer kwijt zijn dan regulier verzekerden. Dat zijn er inmiddels meer dan 300.000.

Lees verder
4 april 2014

'Ziekenhuis Mortiere wordt een veredelde polikliniek'

Het nieuwe ziekenhuis in de Mortiere wordt niet meer dan een veredelde polikliniek, die conclusie trekt de SP op basis van informatie van het ADRZ.

Lees verder

Pagina's