h

Geen monumentenstatus voor het Nollebos in Vlissingen

20 november 2015

Geen monumentenstatus voor het Nollebos in Vlissingen

Foto: SP Vlissingen

De actiegroep Behoud Nollebos/Nollepark Vlissingen heeft een burger initiatief in de gemeenteraad gebracht, waarin werd verzocht om voor het betreffende gebied de status natuurmonument aan te vragen. Het is heel lovenswaardig dat deze mensen dit hebben aangedurfd. Maar geheel doordacht was het niet. Dat bleek uit de beantwoording van allerlei vragen.

Onder andere op onze vraag hoe de kosten in te vullen, bleef de actiegroep het antwoord schuldig. De kosten voor onderhoud e.d. komen tegenwoordig namelijk geheel voor rekening van de eigenaar (in dit geval de gemeente), omdat in 2012 de rijkssubsidie hiervoor is gestopt. De huidige financiële situatie van Vlissingen laat dat niet toe.

Daarnaast is het de vraag of die aanvraag kans van slagen heeft. Het gebied is door achterstallig onderhoud zeer verwaarloosd. De SP vroeg wat er zou gebeuren bij afwijzing van de aanvraag. De actiegroep had als antwoord, dat zien we dan wel weer. De ontwikkelaars zullen dan hun ideeën voor het gebied zeker proberen door te voeren. Want het gebied is dan niet beschermd en er ligt dat beroerde amendement uit 2006, waar de SP tegen heeft gestemd.

Het initiatief zou in dat geval het tegenovergestelde bereiken van het doel van de actiegroep. Er zou mogelijk grootschalige bebouwing kunnen plaatsvinden. Omdat het initiatief te veel open eindes had, heeft de SP tegen dit burger initiatief gestemd. En NIET omdat we voor grootschalige bebouwing van het gebied zouden zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier