h

TTIP : Handelsverdrag? Wurgakkoord !

De SP heeft woensdagmiddag 15 juli  op het Abdijplein in Middelburg geprotesteerd tegen het vrijhandelsakkoord TTIP.

TTIP is een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wij zien grote risico's. We vrezen dat onder druk van Amerika normen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, chemicaliën en werknemersrechten worden aangetast.

Lees verder
8 juli 2015

SP Vlissingen stelt vragen over de plannen voor de nieuwe gezondheidszorg in Zeeland.

De SP  heeft voor de raadsvergadering van a.s. donderdag 9 juli 2015 de volgende schriftelijke vragen ingediend: 

Lees verder
12 juni 2015

SP Vlissingen feliciteert geslaagden

Foto: SP Vlissingen

SP Vlissingen feliciteert iedereen die geslaagd is! Hopelijk kan ook voor jou de vlag uit en wordt dit een feestelijke dag! Vanmiddag ging SP Wethouder Stroosnijder samen met de raadsleden Sjaak Rijkse , Petra Coret en Roodlid Daniël Rijkse  pad om de geslaagde scholieren te feliciteren en een attentie aan te bieden namens de SP.

Lees verder
9 juni 2015

Grote onrust in de Vlissingse wijk Paauwenburg over mogelijk verdwijnen van het Nollebos

Foto: SP Vlissingen

Op 12 mei heeft de SP een discussieavond georganiseerd over de plannen van diverse instanties om in totaal een kleine 2.800 vakantiehuizen te bouwen langs de Zeeuwse kust. Hier spraken vertegenwoordigers van een van de projectontwikkelaars, het kenniscentrum kusttoerisme en de Zeeuwse Milieu Federatie. Als slot sprak het SP 2e Kamerlid Eric Smaling. Na elke presentatie werd er volop gediscussieerd. 

Lees verder
6 juni 2015

Het spreekgestoelte in de gemeenteraad

Elk voorjaar wordt er een stuk door B&W uitgebracht dat de kadernota heet. Hier staan toekomstige plannen in voor de gemeente. Elke partij in de gemeenteraad mag zijn mening hierover naar voren brengen. De SP-fractie heeft het volgende gezegd:

Lees verder
11 mei 2015

Grote actie er is genoeg voor iedereen in de binnenstad

Foto: SP

Op zaterdag 9 mei hebben we een begin gemaakt met het voeren van de actie 'Er is genoeg voor iedereen'.

Lees verder
8 mei 2015

Thema-avond met Eric Smaling over kusttoerisme

Foto: SP

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor de Zeeuwse kust.

Lees verder
3 mei 2015

Tweede Kamerlid Ronald van Raak komt naar Goes

Thema-avond over de toekomst van de linkse politiek . Vrijdagavond  22 mei 2015 komt Tweede Kamerlid Ronald van Raak naar Goes voor een openbare thema-avond.

Lees verder

Pagina's