h
16 maart 2017

De (On)toegankelijkheid van onze stembureaus

Foto: nl.dreamstime.nl

Afgelopen zaterdag tijden het campagnevoeren kregen we al regelmatig te horen dat er stemhokjes zijn die te smal zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Dat sommige stembureaus ontoegankelijk of zeer moeilijk binnen te komen zijn doordat de deuren moeizaam open gaan ( dranger) of te smal zijn. Wanneer je dan binnen bent kan je weer geconfronteerd worden met inpandige drempels, waar geen planken o.i.d. overheen liggen. Sommige lokalen zijn moeilijk te bereiken. Als voorbeelden werd gegeven speeltuin de Oude Stad, Het Stadhuis, Cinecity, wijkcentrum het Palet en een aantal basisscholen.

Lees verder
3 maart 2017

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling op bezoek in Vlissingen

SP Tweede Kamerlid Eric Smaling zeer betrokken bij de Zeeuwse kust.Op zaterdag 4 maart sluit SP Tweede Kamerlid Eric Smaling zich aan bij het Lint aan de Kust. De actie langs de Brouwersdam is georganiseerd door een werkgroep vanuit Bescherm de kust. Zij vragen hiermee actief aandacht voor bouwplannen langs de kust, waardoor het open landschap met vergezichten dreigt te verdwijnen waar nu natuurliefhebbers, recreanten en veel watersporters actief zijn.

Lees verder
27 februari 2017

Geen bebouwing in het Nollebos

Door het verwerpelijke amendement uit 2006, waar de SP tegen heeft gestemd, moet er een alternatief komen voor de af te wijzen visie van Ecoparks. Het college heeft meermaals gevraagd om een concretere invulling aan dat amendement te geven. Vanuit de voorstemmers is dit nooit opgepakt. De SP doet dit WEL (daarom nu), door de in het raadsvoorstel beschreven zoekgebieden te verkleinen tot het huidige eigendom van de ondernemers. Daarnaast kan onderzocht worden, of het al jaren braakliggende terrein tegenover de Kanovijver gebruikt kan worden voor een kleinschalige, duurzame uitbreiding (max. 30 verblijfsvilla’s).

Lees verder
23 februari 2017

De SP-fractie is weer aanwezig bij alle adviesraden.

De SP-fractie is weer aanwezig bij de adviesraden onder voorzitterschap van Pim Kraan. 

Lees verder
12 januari 2017

SP vindt eigen bijdrage absurd

Foto: SP Vlissingen

De SP-fracties van Middelburg en Vlissingen maken zich grote zorgen om de eigen bijdragen die cliënten van de leerwerkbedrijven van Emergis (met terugwerkende kracht) moeten betalen. Deze kosten worden via het CAK geïnd.

Lees verder
3 januari 2017

Vuurwerkverbod wanneer gemeente veiligheid inwoners niet kan garanderen!

Foto: SP Vlissingen

Vuurwerkverbod wanneer gemeente veiligheid inwoners niet kan garanderen!

Lees verder
24 december 2016

fijne feestdagen

Foto: SP Vlissingen

Lees verder
23 december 2016

Frisse start 2017

In december 2016 heeft de SP fractie aan het presidium laten weten niet meer aanwezig te zijn bij adviesraadsvergaderingen onder het voorzitterschap van de heer Kraan. De reden daarvoor is, dat de heer Kraan bij diverse gelegenheden wethouders, het college, raadsleden, raadsfracties en de raad ernstig heeft beschadigd door allerlei valse beschuldigingen. Maar ook derden zijn hiervan het slachtoffer geworden. 

Lees verder
18 december 2016

Actie Nationaal Zorgfonds

Foto: Sjaak Rijkse

Ondanks het verschrikkelijke weer, toch weer een goede actiedag met dank aan de mensen vanuit Zeeuws Vlaanderen, Goes en Den Bosch.

Lees verder
2 december 2016

Kerstman biedt handtekeningen aan in gemeenteraad

Foto: Lian Colijn

(tingelingeling)
HO. HO. HO. 
(tingelingeling)

Lees verder

Pagina's