h
11 mei 2016

De SP is een landelijke zorgcampagne gestart

Foto: SP

De SP is een landelijke zorgcampagne gestart.   ( zie voor meer informatie: www.nationaalzorgfonds.nl ). Doel van deze campagne is om met een zo breed mogelijker coalitie van partijen en organisaties van patiënten en zorgwerkers het eigen risico af te schaffen en een nationaal zorgfonds in te voeren. In het speciale nummer van de Spanning (link onderaan dit artikel) dat volledig in het teken staat van de zorg legt Tweede Kamerlid Renske Leijten uit waar het idee vandaan komt en waarom het haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig is.

Lees verder
28 april 2016

Goed bezochte informatieve avond met het MKB.

Naar aanleiding van interviews en een enquête onder ondernemers in de binnenstad heeft de SP Vlissingen een avond over de problemen, maar vooral ook de mogelijkheden, georganiseerd.

Lees verder
22 april 2016

2de Kamerlid Sharon Gesthuizen komt naar Goes voor avond over Vluchtelingen

Foto: SP

Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen komt op 13 mei naar Goes voor een politiek café. Het thema van deze avond is "Vluchtelingen in Europa, hoe nu verder?"

Lees verder
8 april 2016

Emile Roemer:"Wij willen ons geld terug"

Foto: SP Vlissingen

WIJ WILLEN ONS GELD TERUG
De lokale bakker, de eigenaar van de snackbar en jijzelf. Allemaal betalen we netjes onze belasting.  En dat is maar goed ook. Zo betalen we samen onze zorg, de straatverlichting en onze politieagenten.
Maar een machtige elite van miljonairs en multinationals doet dit niet. Zij sluizen hun inkomen of vermogen het land uit zodat ze geen belasting hoeven te betalen. Dit soort trucjes wordt door foute politici in stand gehouden. Op uw kosten. Want als zij mínder betalen, betalen u en alle andere Nederlanders méér.

Lees verder
7 april 2016

NEE stemmers bedankt!

Foto: Sp vlissingen

ROEMER: 'UITSLAG REFERENDUM GROTE WINST VOOR OEKRAÏNE EN NEDERLAND'

Lees verder
8 maart 2016

oude kerncentrales moeten sluiten

Foto: SP Zeeland

De kerncentrale in Doel krijgt steeds meer aandacht, net als die in Tihange. Terwijl de politici zich veilig voelen in Den Haag, worden de inwoners van Zuidwest-Nederland steeds ongeruster over de kerncentrale in Doel. Inwoners zien de potentiële gevaren van de kerncentrale en willen dat deze zo snel mogelijk haar deuren sluit. Terecht, het gaat immers over een dreiging van nucleaire aard. Het is hoog tijd om onze zorgen te uiten, zodat de boodschap duidelijk wordt overgebracht aan de landelijke politiek in zowel Nederland als België: De kerncentrale in Doel moet zo spoedig mogelijk dicht!

Lees verder
23 januari 2016

Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld.

Foto: SP Zeeland / Sylvia Tuinder

De SP in Zeeland maakt zich samen met  vele Zeeuwen zorgen over de ambities om de Zeeuwse kust verder te bebouwen met recreatieparken en zomerverblijven. Voor de SP is een volgebouwde kust zoals in Knokke een schrikbeeld. Om te weten te komen hoe inwoners en bezoekers denken over toenemende bebouwing op en rond de kust is de Statenfractie een onderzoek gestart.

Lees verder
18 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt op 1 februari in Goes over IS

Foto: SP

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS. Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar tijdens een gratis toegankelijke openbare avond te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië.

Lees verder

sp wil dat provincie kustbebouwing beperkt blijft.

De Statenfractie van de SP wil dat er geen nieuwe plannen voor kustbebouwing worden goedgekeurd voordat de kustvisie van de provincie klaar is. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Statenlid Sylvia Tuinder aan het dagelijks provinciebestuur. In december heeft de ministerraad besloten het algemene verbod op kustbebouwing op te heffen.

Lees verder
1 december 2015

Boze "toekomstige" ondernemer steelt handtekeningenlijsten.

Foto: www,signatureonline.nl

Raadslid Petra Coret: “Maandagochtend werd ik door een supermarkt in Papegaaienburg gebeld met de mededeling dat er iemand de winkel binnen was gekomen en erg boos de handtekeningformulieren bij de kassa heeft weggegrist en een personeelslid in krachtige bewoordingen heeft duidelijk gemaakt dat hij het hier helemaal niet mee eens is”.

Lees verder

Pagina's