h

We leven in een sorry democratie!

5 maart 2020

We leven in een sorry democratie!

Foto: spvlissingen

Jan Marijnissen zei het al, we leven in een sorry-democratie. Je liegt een aantal jaren alles aan elkaar, je zegt sorry en je komt ermee weg, ondanks zwaar geschonden vertrouwen. Het enige dat ons vertrouwen in Den Haag een beetje kan herstellen, is het terugdraaien van de twee voorgenomen besluiten. Maar dat is aan de 2e Kamer. Wij moeten nu verder met de drie sporen van de te compenseren compensatie. Eén van die sporen is de gemiste sociaaleconomische spin-off. De vele langdurig openstaande vacatures smeken om een oplossing. Het tekort aan o.a. huisartsen, tandartsen en leerkrachten vraagt om acute aanpak. Het aanlokkelijk maken om in Vlissingen te komen wonen is hoofdprioriteit.

 

Om alle sporen van de te compenseren compensatie tot een goed einde te brengen wordt er een speciale adviseur aangesteld. We hopen, in tegenstelling tot de Samsom-oplossing voor Thermphos, dat deze adviseur de door de Kamer geëiste ruimhartige en rechtvaardige compensatie ook echt realiseert. Maar het begrotingsoverschot van miljarden gebruikt dit verpauperkabinet liever om het internationale bedrijfsleven nog verder te spekken. En vandaag is de leider van dat verpauperkabinet hier in Vlissingen om de Zeeuwen te troosten. Maar hij is te laf om in deze raadszaal te komen. En bij de andere grote regeringspartij schijnt het te etteren, was de krantenkop over dit onderwerp met een foto van hun Zeeuwse kopstuk, die blijkbaar veel minder invloed heeft dan hij doet voorkomen.

 

Nog een opvallend feitje. Eén Zeeuws Kamerlid mocht een nietszeggend verhaaltje houden tijdens het debat. De overige Zeeuwse Kamerleden was zwijgplicht opgelegd. Geen enkel woord van kritiek op het kabinetsbesluit, laat staan dat het ter discussie werd gesteld. Een zware afstraffing van de regeringspartijen zal bij de verkiezingen over een jaar niet uitblijven.

 

Samenvattend, er is een coup gepleegd door een handje vol mariniersvrouwen en nu zit Zeeland en Vlissingen in het bijzonder met de gebakken peren! En gebakken peren, die lust ik niet!

Sjaak Rijkse fractievoorzitter van  SP Vlissingen

de ondrstaande moties heeft de SP Vlissingen mede ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier