h

Blue Monday. SP steunt jeugdzorg Juvent!

20 januari 2020

Blue Monday. SP steunt jeugdzorg Juvent!

Foto: spvlissingen

Vanmorgen hebben Olga Penraat, afdelingsvoorzitter Vlissingen en raadslid Petra Coret een bezoekje gebracht aan Juvent te Vlissingen. Zij deden dit in het kader van Blue Monday om zo de medewerkers van Juvent en de jongeren een hart onder de riem te steken. Zij kwamen niet met lege handen, maar met een taart als blijk van waardering, maar ook met de zorgen voor de steeds verder toenemende werkdruk wat ten koste gaat aan de zorg die verleent zou moeten worden aan de jongeren.

Beste medewerkers van Juvent,

Vandaag 20 januari 2020 is Blue Monday (deprimaandag), de dag waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Begin 2020 kwamen er in de media berichten over de werkdruk binnen de jeugdzorg sector en de negatieve effecten die dit heeft op de mensen.

De jeugdzorg kende de afgelopen jaren een hoog ziekteverzuim en een groot verloop van medewerkers. De SP is van mening dat de jeugdzorg medewerkers niet de waardering krijgen die zij verdienen en dat als gevolg van de decentralisaties, de bureaucratie en de marktwerking in de zorg deze mensen steeds vaker kiezen voor werk in een andere sector. Hierdoor verhoogt de werkdruk en krijgen onze jongeren niet de hulp die zij verdienen. Dit terwijl de jongeren die van zorg afhankelijk zijn, erg kwetsbaar zijn en alle aandacht nodig hebben.

De SP zet het komende jaar de strijd voort voor een jeugdzorg zonder marktwerking, een jeugdzorg waar het kind centraal staat en extra geld voor gemeenten om de jongeren te helpen en de druk op de medewerkers te verlichten. Wij hopen dat u, samen met de SP, deze strijd aangaat! Dit kunt u doen door u aan te melden als ‘Vriend voor Rechtvaardigheid’. (https://doemee.sp.nl/vriendenvoorrechtvaardigheid)

Een landelijke strijd voor een rechtvaardigere samenleving, waar de mensen van de publieke sector; zorgverleners, agenten, buschauffeurs en leraren, meedelen in de winsten van de multinationals.

Voor nu hopen wij u, en de jongeren, met dit kleinigheidje, een goed gevoel te geven op deze Blue Monday!

Met vriendelijke groet,

Olga Penraat

Afdelingsvoorzitter SP Vlissingen

Reactie toevoegen

U bent hier