h

Extra geld voor maatschappelijke zorg pleister op de wonde

20 april 2018

Extra geld voor maatschappelijke zorg pleister op de wonde

Foto: SP Vlissingen

SP-raadslid Priscilla Kuipers: Extra geld voor maatschappelijke zorg is nog maar een pleister op de wonde.

De zorg voor mensen in maatschappelijke problemen is op Walcheren nog lang niet op orde. Ook al trekken de drie gemeenten nu bijna 130.000 euro extra uit om de werkdruk  voorlopig wat te verminderen. ,,Een pleister op de wonde”, reageerde SP-gemeenteraadslid Priscilla Kuipers dan ook in de gemeenteraad van Vlissingen. Toch ging ze akkoord. Want dit is minimaal nodig wil de hulpverlening niet verder achteruit kachelen.

Het pleister, dat blijft plakken tot het eind van dit jaar, kost Vlissingen 53.000 euro. De andere twee gemeenten betalen de rest.  Er is in Vlissingen maar één partij die dat er niet voor over heeft. Dat is de POV. Die stemde als enige tegen. POV’er Ruud Kleefman vindt dat de gemeente de mensen in de kou moet laten staan zolang de hulpverlening organisatorisch nog niet goed op orde is.

De SP stelt voorop dat mensen in ieder geval, zo goed en zo kwaad als dat kan, behoren te worden geholpen. Met de extra bijdrage kunnen voor de rest van dit jaar 2,5 extra maatschappelijk werkers worden aangetrokken om mensen verder te helpen wanneer die maatschappelijk in de knel komen als gevolg van lichamelijke of geestelijke problemen.

Ondertussen proberen de drie Walcherse gemeenten hun meningsverschillen uit de weg te ruimen over de manier waarop de hulp moet worden georganiseerd. Het gaat daarbij om het functioneren van Porthos/Maatschappelijk Werk als toegangspoort tot hulpinstanties  en als uitvoerder of begeleider van zorg. Bedoeling is dat voor iedere ‘klant’ apart zo goed mogelijk ‘hulp op maat’ wordt georganiseerd, zodat mensen niet de dupe worden van instanties en regels die goede oplossingen bemoeilijken. Daar is de afgelopen jaren al wel naar gestreefd. Maar het ontbreekt aan voldoende hulpverleners en deskundigheden om dat goed op poten te krijgen.

Dat nu een noodverband wordt gelegd, met 2,6 extra arbeidsplaatsen voor maatschappelijk werkers, is volgens onderzoeksbureau BMC minimaal nodig. Er wordt van uitgegaan dat uiteindelijk 6 extra arbeidsplaatsen nodig zijn om tot een gezonde situatie te komen. Dan pas komt er ruimte voor deskundigheidsbevordering, sneller ingrijpen en  het onderhouden van voldoende contacten met instanties. Probleem bij dit alles is dat de gemeenten van de VVD/CDA/D66/CU-regering steeds minder geld krijgen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Opvang. Om dat op te vangen heeft Vlissingen bijna 5,5 miljoen gereserveerd. Naar verwachting is daar over enkele jaren niets meer van over.

De SP in Vlissingen stelt voorop dat  de zorg hoe dan ook overeind moet blijven en waar nodig moet worden verbeterd. Ook al zit de gemeente in de schuldsanering.

Reactie toevoegen

U bent hier