h

Het ontstaan van Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl.

18 februari 2021

Het ontstaan van Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl.

Het is officieel bekendgemaakt op 23 november 2020 dat de Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl er komen. Het kabinet kondigde in 2015 doodleuk aan dat niemand meer kon instromen bij de Sociale Werkplekken in Nederland. Daarvoor was de Participatiewet ingevoerd, een wet waarbij iedereen moest kunnen meedoen.

Echter, 5 jaar na de invoering van de Participatiewet voelen duizenden mensen met een beperking zich in de steek gelaten. Ze zitten thuis, te wachten op een baan. Het rijk en werkgevers slagen er niet in om voldoende banen te creëren waardoor de meest kwetsbaren in onze samenleving niet of onvoldoende mee kunnen doen in de maatschappij.

De SP met Jasper van Dijk en het CDA met de heer Peeters hebben een plan uitgewerkt waarbij mensen met een handicap moeten kunnen kiezen ;

ze gaan werken bij een gewoon regulier bedrijf onder begeleiding

of

ze werken in een beschutte werkplek, zoals vroeger.

De rol van de SW-bedrijven blijft dus uiterst belangrijk, want de jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen weer automatisch binnen de veilige muren van de sociale werkplek kunnen werken.

De destijds ontstane paniek onder gehandicapten probeerde staatssecretaris Klijnsma in 2015 nog weg te nemen door erop te wijzen dat iedere gehandicapte vast bij de plaatselijke Mac Donalds aan het werk zou kunnen. Niets was minder waar.

Doel van het Sociaal Ontwikkelbedrijf :

 • Behoeften en ontwikkelmogelijkheden van persoon staan centraal
 • Ontwikkelen van talenten wordt gestimuleerd.
 • Elk individu kan zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier
 • Ontwikkelen kan buiten en binnen het sociale ontwikkelbedrijf
 • Begeleiden mensen met een beperking
 • Aanbieden van scholing en trainingen
 • Aanbieden van zowel individuele detacheringen als groepsdetacheringen
 • Aanbieden van het Sociale Ontwikkelbedrijf als veilige plek waar de werknemer terug kan komen als het in het bedrijfsleven niet meevalt.
 • In de Sociaal Ontwikkelbedrijven worden ruimtes gecreëerd waar mensen met een beperking in beschutte rust kunnen werken.
 • In het Sociaal Ontwikkelbedrijf worden veel soorten werkervaring aangeleerd zodat het een opstap kan zijn naar regulier werk in de maatschappij.
 • Het leerwerkbedrijf, bestaande uit die talrijke soorten werken die aangeleerd kunnen worden, bieden ook werkervaringscertificaten uit.
 • Bijstandsgerechtigden en statushouders kunnen ook gebruik maken van deze leerwerkbedrijven.

Het mooi uitgedokterde plan waarbij bedrijven subsidies zouden krijgen als ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst namen zou, samen met het inzetten van werkcoaches, de ultieme oplossing zijn. Echter, de werkelijkheid is weerbarstig.

Met de invoering van de Sociale Ontwikkelbedrijven nieuwe stijl krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer de nodige begeleiding en mogen ze niet meer aan hun lot overgelaten worden omdat ze minder kansrijk geacht worden dan anderen.

Het is aan het Rijk om voldoende geld beschikbaar te stellen zodat gemeenten de Sociale Ontwikkelbedrijven vorm kunnen geven waarbinnen arbeidskrachten gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen op hun eigen manier.

 • Dank aan afdeling SP Terneuzen, Sonja Mulleman en Jean paul Casteleijn, fractievoorzitter SP terneuzen.

Reactie toevoegen

U bent hier