h

Kwijtschelden schulden als gevolg van de toeslagenaffaire

22 april 2021

Kwijtschelden schulden als gevolg van de toeslagenaffaire

Tijdens de besluitenraad van donderdag 15 april diende de SP een motie in om medewerking te verlenen om op zo een kort mogelijke termijn de gemeentelijke vorderingen en schulden, ook die bij Orionis liggen van de gedupeerde ouders, kwijt te schelden.

Raadslid Sjaak rijkse: "Datgene wat er nu gebeurt met een van de twee volhouders in deze affaire vol leugens en bedrog door de machthebbers, is vergelijkbaar met wat er gebeurde met de mythische Prometheus. Ook hij hielp de minderbedeelde mensen om een beter bestaan te krijgen en werd als beloning daarvoor door zijn superieuren vastgeketend op een rots, waarbij dagelijks zijn lever werd verslonden door een adelaar. Een afschuwelijke behandeling van zowel Prometheus als een van de doorzetters, die de waarheid in deze toeslagenaffaire aan het licht hebben gebracht".

De slachtoffers van deze affaire, die al jarenlang in zware problemen zitten, is beloofd dat zij ruim gecompenseerd zullen worden en dat hun schulden, in elk geval bij de overheden, zullen worden kwijtgescholden. Daarvoor moet de rijksoverheid over de brug komen. De betrokken ministeries willen echter geen uitbetalingen naar de gemeentes over maken omdat het kabinet is afgetreden. De slachtoffers worden door het aftreden van het kabinet dus nogmaals zwaar benadeeld. Schandalig!

Vandaag bleek dat de belastingdienst wederom in de fout is gegaan met toeslagen en onterecht bij 200 mensen een terugvordering van vele duizenden euro’s heeft uitgevoerd. Sjaak rijkse: "Het is van belang dat wij als lokale overheid klaarstaan om burgers te helpen en ze niet onterecht als crimineel weg te zetten. Daarom de aanpassing in de motie. Van 17 gezinnen is inmiddels bekend dat zij daadwerkelijk bij de gedupeerden behoren, zo bleek dinsdagavond laat. Het is van belang, dat, indien deze mensen om kwijtschelding vragen, we daar als gemeente met zijn gemeentelijke organisaties, medewerking aan verlenen, ook al kost het ons een paar duizend euro. Want het gaat niet om tonnen".

We snappen de reactie van de art.12 inspecteur daarom ook niet zo goed. Het kabinet heeft besloten dat de overheidsschulden bij de gedupeerden moeten worden kwijtgescholden en dan gaat hij een beetje dwarsliggen, geheel in de trend van de landelijke ambtenarencultuur van de laatste tijd. Deze mensen moeten geholpen worden en niet weer in de problemen komen door overheidsgedrag! Vandaar dat we de motie nogmaals indienen zij het in een wat aangepaste vorm.

Deze motie waarin het college gevraagd wordt medewerking te verlenen aan kwijtschelding van schulden die door de toeslagenaffaire ontstaan zijn is unaniem aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier