h

Het SP congres en de verkiezingen

15 september 2015

Het SP congres en de verkiezingen

Foto: SP

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gelezen kiezen we als SP op het congres van 28 november een nieuwe partijvoorzitter.
Het hoe, wat en wat nu.......

Eerst even ter verduidelijking:

  • de partijraad bestaat uit alle afdelingsvoorzitters en de leden van het partijbestuur (totaal 400 +) en komt 2-maandelijks samen.
  • het partijbestuur bestaat uit 9 leden die rechtstreeks zijn gekozen op het laatste congres, de 3 fractievoorzitters (Emile Roemer, Tiny Kox en Dennis de Jong) en de 21 regiovertegenwoordigers. Al sinds de oprichting van de SP hebben regio's daar bewust de meerderheid. Het partijbestuur komt maandelijks vanuit het hele land samen in Amersfoort. ( voor de provincie Zeeland is dat onze regiovertegenwoordiger Roland van Tilborg)
  • regiovertegenwoordigers worden voor 2 jaar gekozen door de afdelingen die ze vertegenwoordigen. Dat gebeurt altijd op de regioconferentie in iedere provincie. 
  • ALV staat voor algemene ledenvergadering. Alle afdelingen houden die vergaderingen en ze zijn toegankelijk voor alle leden van die afdeling.

Eind vorig jaar is op de partijraad van enkele afdelingen het voorstel gekomen om een congres te organiseren. Dat voorstel werd aangenomen.

Begin dit jaar is hiervoor het een en ander geregeld en werd hier op de partijraad verder over gesproken. De partijraad koos daar een congrescommissie waar iedereen zich ter plekke voor kon aanmelden. Ook besloten ze samen dat die commissie het congres zou voorbereiden en de kandidaten uit de sollicitaties zou selecteren.

Inmiddels is de congrescommissie zover dat het voorstel voor het congresstuk en de selectie van 11 kandidaatbestuurleden aan het partijbestuur is voorgelegd.

De congresstukken staan ondertussen op SPnet ( even inloggen met uw lidmaatschapsnummer). 

23 september 2015 hebben we een ledenvergadering, waar we aan de hand van een aantal stellingen met de aanwezige  het congresstuk en de kandidaten zullen bespreken. We hebben Hans van Leeuwen, lid van het Partijbestuur en voor scholingen al diverse malen in Vlissingen geweest, gevraagd om deze avond te leiden.

Daar kiezen we dan ook de gemachtigden die onze stem zullen overbrengen naar het congres. We kunnen immers niet met 45.000 leden een congres houden.

   

 

  •   Klik hier voor verdere informatie over de       ledenvergadering.

Reactie toevoegen

U bent hier