h

Het spreekgestoelte in de gemeenteraad

6 juni 2015

Het spreekgestoelte in de gemeenteraad

Elk voorjaar wordt er een stuk door B&W uitgebracht dat de kadernota heet. Hier staan toekomstige plannen in voor de gemeente. Elke partij in de gemeenteraad mag zijn mening hierover naar voren brengen. De SP-fractie heeft het volgende gezegd:

"Beste aanwezigen,

Voor ons ligt de kadernota. Een zeer sombere nota. Daarom is het gelukkig, dat er al een beleid is ingezet, om uit het daarin geschetste dal te komen. We zullen allerlei instanties en organisaties actief moeten blijven overtuigen, dat die ingeslagen weg heel erg noodzakelijk is. Dit als we in de toekomst de gezonde en sociale gemeente willen zijn, waar iedereen graag wilt vertoeven. Ook hier in de raad moet de coalitie deze harde feiten keer op keer naar voren blijven brengen.

Het is de SP de laatste tijd in dit verband opgevallen, dat de liberalen Europees altijd hameren op begrotingsdicsipline en landelijk kleden zij de cultursector helemaal uit. Maar hier in Vlissingen vinden zij begrotingsdicsipline niet zo belangrijk en werpen zij zich op als hoeders van diezelfde cultuursector. Hiermee belemmeren zij het door hun zo geprezen cultureel ondernemersschap. Heel apart. 

De sociaal-democraten roepen herhaaldelijk, dat ze minder willen voor stenen en meer voor mensen. Dat is een zeer lovenswaardig streven. Wij van de SP hopen dan ook dat ze in de toekomst hun woorden om kunnen zetten in daden. In plaats van hun pijlen steeds maar weer te richten op de wethouder welzijn, die met te beperkte middelen het in zo'n korte tijd moet zien te rooien. Ons advies is dan ook:

"Stop met dit venijn, drop je sores bij Van Rijn".

Een opmerkelijke opmerking was ook, dat de fractie van Staatkundig Gereformeerde zijde zich afvroeg, waarom er van de winter gestrooid werd, want het was niet glad. Nu, dat het niet glad was komt, omdat er was gestrooid. Dit lijkt me de uiterst logische verklaring.

Verder is het frapant, dat nu de SP meebestuurt, er een aantal soms langslepende zaken tot een oplossing zijn gekomen. We noemen net als eerdere sprekers het Britannia en het ADRZ. Zoals gemeld is er ook een start gemaakt voor een studentencampus, zijn er diverse initiatieven op het voormalige Scheldeterrein en krijgen we een grote multifunctionele zaal bij het cinemacomplex. De nieuwe kazerne komt er ook.

Maar wat voor ons van de SP echt van belang is, er wordt bij Orionis geen tegenprestatie verlangt en er is meer geld beschikbaar voor mensen rond het sociale minimum.

Dat waren wat zaken uit het afgelopen jaar. Nu naar de toekomst. We gaan vanavond in debat over de al genoemde kadernota. Er is geen geld voor nieuw beleid, integendeel. We worden getroffen door al genoemde tegenvallers. Bijvoorbeeld die op de uitkering van het gemeentefonds. En voorlopig ook geen divident van de Delta. Dus het dal waar we in zitten wordt nog dieper en het zal nog moeilijker, nog pijnlijker worden om er uit te komen.

Het is een hard gelach, dat de SP na jarenlang waarschuwen, nu de rotzooi van anderen moet helpen opruimen. Terwijl de oppositie de schone schijn op wilt houden en overal minder op wilt bezuinigen. Gelukkig weten de Vlissingers wel beter.

We staan sinds eind vorig jaar als gemeente onder toezicht van de provincie. Hoe dat zich allemaal zal ontwikkelen, kan ik niet voorzien. Zeker niet nu de provincie ook met enorme tegenvallers wordt geconfronteerd, 20 tot 30 miljoen op een wegverbreding en mogelijk 24 miljoen voor het ontslaan van wat ambtenaren. Zou de provincie zelf failliet gaan? En kunnen zij dan nog wel toezichthouder blijven? En met deze vragen sluit ik af."

Reactie toevoegen

U bent hier