h

Grote onrust in de Vlissingse wijk Paauwenburg over mogelijk verdwijnen van het Nollebos

9 juni 2015

Grote onrust in de Vlissingse wijk Paauwenburg over mogelijk verdwijnen van het Nollebos

Foto: SP Vlissingen

Op 12 mei heeft de SP een discussieavond georganiseerd over de plannen van diverse instanties om in totaal een kleine 2.800 vakantiehuizen te bouwen langs de Zeeuwse kust. Hier spraken vertegenwoordigers van een van de projectontwikkelaars, het kenniscentrum kusttoerisme en de Zeeuwse Milieu Federatie. Als slot sprak het SP 2e Kamerlid Eric Smaling. Na elke presentatie werd er volop gediscussieerd. 

Er zal een weloverwogen keuze gemaakt moeten worden, waarbij het de gemeente niets kan en mag kosten en waarbij het stuk natuur wat er nu is, behouden blijft voor de inwoners en bezoekers van Vlissingen. Als het kan zou die natuur nog verder uitgebreid moeten worden.

Dit werd zo'n goed initiatief gevonden dat de SP met de VVD via de griffie heeft gevraagd zo'n soort openbare avond ook voor de Vlissingse gemeenteraad te organiseren.

Zoals wethouder John de Jonge tijdens de raadsvergadering op 4 juni aankondigde wordt deze avond na de zomer gehouden. Vervolgens wordt er dan op diverse tijdstippen met de Vlissingse bevolking van gedachten gewisseld over een idee, want dat is het nog maar, voor een eventuele invulling van het Nollebos/Westduingebied. Iedereen kan zijn of haar zegje doen.

Dit is een van die omdenkacties, die de coalitie voor ogen had bij de vorming van dit college: niet meer de inwoners van Vlissingen confronteren met voldongen feiten, maar de discussie aangaan.

Vorige zomer zijn in dat kader allerlei sessies georganiseerd, ook voor sport. De verenigingen en de sportraad hebben dus al in een vroegtijdig stadium mee kunnen denken en praten over de noodzakelijke ombuigingen voor de sport. De Sportraad benadrukt dat Wethouder Stroosnijder in zijn eerste jaar al bij meer vergaderingen van de sportraad is geweest dan een van zijn voorgangers.

Sjaak Rijkse; “Dat de wethouder niet geïnteresseerd of koud tegenover de sport zou staan, zoals door de oppositie gesuggereerd werd, is volstrekt bezijden de waarheid.”

Terug naar het Nollebos/Westduin. De 2 ondernemers die nu in het Nollebos zitten, kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. De kanovijver staat al jaren te koop. Als zij failliet gaan wordt het een verpauperde bende, want er zijn blijkbaar geen geïnteresseerden.

Voor onderhoud aan het bos zelf heeft de gemeente geen geld, dat is bij iedereen bekend. De watergangen zullen verslippen, dor hout wordt niet opgeruimd en planten en onkruid die je er eigenlijk niet wilt hebben, zullen er welig tieren.

Sjaak Rijkse;; “Is dat wat de inwoners willen? Is dat wat de gemeente moet accepteren?”

Want ook dan komen de inwoners steen en been klagen. Zo zijn we nu eenmaal. “Dit wil echter niet zeggen dat we zomaar akkoord moeten gaan met wat de geldschieters achter die ondernemers willen” zegt Sjaak Rijkse.

Er zal een weloverwogen keuze gemaakt moeten worden, waarbij het de gemeente niets kan en mag kosten en waarbij het stuk natuur wat er nu is, behouden blijft voor de inwoners en bezoekers van Vlissingen. Als het kan zou die natuur nog verder uitgebreid moeten worden.

Reactie toevoegen

U bent hier