h

Tijd voor rechtvaardigheid: Verkiezingsprogramma SP Zeeland 2019-2023

8 februari 2019

Tijd voor rechtvaardigheid: Verkiezingsprogramma SP Zeeland 2019-2023

Foto: SP

Zeeland is het waard om trots op te zijn. In veel opzichten is sprake van een goed werk-, woonklimaat, met veel mogelijkheden voor ontspanning in landschap en natuur. De SP wil dat goede leef- en vestigingsklimaat beschermen tegen te veel inhaligheid. Dat is hard nodig.

Het landelijk beleid heeft steeds meer van die waarden afhankelijk gemaakt van privaat winstbejag. Datzelfde geldt voor de gemeenschapsvoorzieningen. Het provinciebestuur heeft zich dat te weinig aangetrokken. Zowel de kwaliteit als de bereikbaarheid en betaalbaardheid van voorzieningen zijn verslechterd. Dat geldt vooral de gezondheidszorg, het geestelijk welzijn, de maatschappelijke opvang en het openbaar vervoer.  

De SP ijvert voor herstel van het evenwicht tussen economische belangen en menswaardigheid. Het is hoog tijd voor rechtvaardigheid. De uitwerking daarvan vindt U in ons verkiezingsprogramma.

Reactie toevoegen

U bent hier