h

Kwijtschelding aanvragen doe je niet uit weelde!

30 november 2018

Kwijtschelding aanvragen doe je niet uit weelde!

Foto: amsterdam / www.amsterdam.nl

Donderdag 29 november heeft de SP tijdens de besluitenraad een motie ingediend, omdat SABEWA het kwijtscheldingstraject nog steeds niet op orde heeft. Dit heeft voor de mensen die het hebben aangevraagd en nu nog steeds geen zekerheid hebben (grote) financiële gevolgen. SABEWA heeft de afgelopen jaren steeds beterschap beloofd zonder succes.  De motie "Kwijtschelding aanvragen doe je niet uit weelde" is unaniem aangenomen". 

Het college heeft nu de taak gekregen om te kijken welke stappen gezet moeten worden om de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in eigen beheer binnen de belasting samenwerking uit te kunnen voeren en de gemeenteraad voor 1 april 2019 te informeren over alle concequenties.

 

  • Motie “Kwijtschelding aanvragen doe je niet uit weelde”Vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 november 2018

Constateert dat

  1. Ook dit jaar de uitslag voor de kwijtschelding van de gemeentelijke en waterschap belastingen veel te lang op zich laat wachten;
  2. Er na 10 maanden alsnog bescheiden ingeleverd moeten worden door de aanvragers;
  3. De mensen dan volgend jaar gedurende een aantal maanden met een dubbele betalingsregeling geconfronteerd kunnen worden;
  4. Sabewa al jarenlang onder de maat presteert en zelfs door de Zeeuwse ombudsman herhaaldelijk op de vingers is getikt wegens deze en andere wanprestaties;
  5. Deze problematiek ook meermaals in deze raad aan de orde is geweest;
  6. Sabewa nu zelf aangeeft dat de gemeentes beter zelf de kwijtschelding kunnen afhandelen;

Overweegt om

  1. De kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in eigen beheer te onderzoeken, maar heeft de consequenties niet helemaal in beeld;

Verzoekt het college

  1. Te onderzoeken welke stappen gezet moeten worden om de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in eigen beheer binnen de belasting samenwerking uit te voeren;
  2. De gemeenteraad over alle consequenties te informeren voor 1 april 2019

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP

Priscilla Kuipers

Sjaak Rijkse

Reactie toevoegen

U bent hier