h

Actievoeren werkt!

21 november 2018

Actievoeren werkt!

Foto: SP Vlissingen

SP maakt zich hard voor buurtsuper.

Afgelopen zaterdag was SP Vlissingen samen met buurtbewoners nog aan het actievoeren bij de Lidl in het middengebied, die toch nog vrij onverwachts op 20 november haar deuren zou sluiten.

De buurtbewoners zitten in zak en as.

Het steekt de SP vooral dat de supermarktorganisatie tot een week terug de gemeente, de wijktafel en vaste klanten nooit heeft laten weten dat de winkel dicht ging. ,,Natuurlijk hebben we in Vlissingen geen supermarkten tekort. Maar de Lidl-vestiging is de enige winkelvoorziening in een wijk waar veel ouderen, mensen zonder vervoer en minder valide mensen wonen.” 

Dinsdagmiddag heeft wethouder de Jonge van de SP 250 handtekeningen van bezorgde buurtbewoners en andere mensen die altijd naar deze Lidlvestiging kwamen in ontvangst genomen.

Sjaak Rijkse herinnert er aan dat zijn partij ook een paar jaar terug al een handtekeningenactie hield tegen de centralisatie van de supermarkten en voor behoud van buurtwinkels. De SP vond uiteindelijk steun bij een meerderheid van de raad, waarna de spreiding van supermarktvoorzieningen is vastgelegd in een gemeentelijke structuurvisie, benadrukt Rijkse.

Uitgangspunten in deze supermarktvisie zijn goed functionerende winkelgebieden en dat er groeiende groep ouderen te verwachten is. Waar moeten deze ouderen, minima en de zwakkeren in de Vlissingse gemeente naar toe als de buurtsuper moet sluiten en daardoor ook een goed functionerend winkelgebied verloren gaat. De mensen komen hierdoor ook in een sociaal isolement.

Wethouder John de jonge gisterenvond: ” Om vergunning voor de bouw van een  XL-supermarkt aan de Mercuriusweg te krijgen, moest Lidl een ‘inspanningsverplichting’ aangaan om de winkel in het Middengebied te behouden. Lidl moet zich tot het uiterste inspannen om het pand te verkopen aan een onderneming die er weer een buurtsuper in wil vestigen”.

Met de inspanningsverplichting die de Lidl heeft kunnen we hun niet verplichten om deze winkel open te houden, maar omdat er een detailhandelsbestemming op het pand ligt weet de Lidl dat we deze bestemming pertinent niet gaan wijzigen.

Dankzij de snel opgezette actie van de SP met de buurtbewoners hebben we een eerste succes geboekt. We blijven het scherp in de gaten houden en houden de wethouder aan zijn toezegging!

Reactie toevoegen

U bent hier