h

Amendement Rijkse-De Piek tijdens de besluitenraad aangenomen

1 oktober 2021

Amendement Rijkse-De Piek tijdens de besluitenraad aangenomen

Foto: SPVlissingen

Donderdag 30 september stond het accomodatieplan op hoofdlijnen 12 juli 2021 op de agenda. De SP diende bij dit agendapunt haar amendement Rijkse-De Piek in.

Fractievoorzitter Priscilla Kuipers;" Voor de zomer kwamen wij met de motie Rijkse-De Piek. Op advies van het college hebben wij toen de motie ingetrokken om eerst het accomodatieplan op hoofdlijnen af te wachten. Maar ondanks de verlenging van de bruikleenovereenkomst met 2 jaar en vele uitspraken van zowel raad als college dat de Piek onlosmakelijk bij het DNA van Vlissingen hoort, is er geen zekerheid voor de Piek".

Er komt volgend jaar nog een onderzoek, maar wanneer, door wie, hoe lang en wat als het resultaat onbevredigend is dan staan ze alsnog op straat. Met dit amendement bieden we de Piek een kans om binnen 5 jaar een andere locatie te realiseren ook met een volgend en ander college.

Met dit amendement laten we vaststaande verantwoordelijkheid en geen beloftes die na de verkiezingen weer kunnen veranderen zien.

Ook laten we met dit amendement de definitieve beslissing bij de raad liggen en hebben daarmee dan ook rekening gehouden met de door andere partijen geuite twijfels.

Vanuit de oppositie kwamen zoals verwacht bezwarende geluiden:

PvdA, Frances Oreel: "ik ga tegen het raadsvoorstel stemmen dus kan ik het niet met elkaar rijmen om voor het amendement te stemmen". De SP gaf als suggestie dat je ook een kunt voorbeeld nemen aan andere partijen en met een stemverklaring voor te stemmen. 

POV, Pim Kraan: "Wij stemmen tegen raadsvoorstel dus is lastig om dan voor dit amendement te stemmen. We dragen de piek wel een warm hart toe, want ik kwam er al toen je er nog kon slapen voor een piek. Echter is de piek een vrijgevochten bende en dat moet ook zo blijven ,daarnaast moeten ze zelf ook moeite doen".

Ook coalitiepartner LPV, van Heek, had een kanttekening; "De Piek is een overgewaardeerd instituut, maar ik zie geen belemmeringen voor dit amendement dus zal voor stemmen.

Wij zien dan ook geen belemmeringen om dit amendement in de raad aan te nemen!

Gelukkig was een meerderheid van de raad het hier mee eens.,

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier