h

SP meldpunt zwarte lijsten van de belastingdienst

2 juli 2021

SP meldpunt zwarte lijsten van de belastingdienst

Foto: SP / SP

Honderdduizenden Nederlanders staan op zwarte lijsten van de Belastingdienst. Omdat eerder een voorstel van de SP in de Tweede Kamer is aangenomen, krijgen zij nu een brief van de Belastingdienst als zij op deze lijsten staan. Omdat nog steeds niet duidelijk is hoe en waarom mensen op deze lijsten terecht zijn gekomen is de SP een meldpunt gestart. Iedereen die hierover een brief van de Belastingdienst heeft gekregen of het vermoeden heeft dat hij of zij op de lijsten staat, kan een verhaal achterlaten bij het meldpunt.

SP-Kamerlid Renske Leijten nam het initiatief: 'De realiteit is dat wij ook nog niet precies weten waarom mensen geselecteerd zijn. Soms is het afkomst, maar wonen op een verkeerde postcode kon al voldoende zijn. Vaak werden mensen automatisch op de Fraude Signalerings Voorziening (FSV) of andere lijsten gezet. Zonder aan te tonen dat er ook daadwerkelijk sprake van fraude was. Wij willen van mensen weten welke problemen zij hebben ervaren omdat zij op deze lijsten stonden.'

De ouders van het toeslagenschandaal stond ook op de zwarte lijsten van de Belastingdienst. De gevolgen hiervan heeft heel Nederland de afgelopen jaren kunnen zien. Maar niet iedereen op de lijsten is zo diep in de ellende gestort als de ouders en kinderen van het toeslagenschandaal. Leijten: 'Zonder dat ze het wisten hebben heel veel mensen extra controles gehad en hebben andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, terug moeten betalen. Soms hebben zij helemaal geen directe gevolgen ondervonden van een plek op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Met dit meldpunt willen we zicht krijgen op wie er op de zwarte lijst stonden en welke gevolgen zij in het leven hebben ervaren. Ook geven we ze advies hoe ze meer informatie kunnen opvragen, want mensen hebben daar recht op. Maar het begint, net als bij het toeslagenschandaal, met het doen van goed onderzoek. Ik roep iedereen die hier mogelijk mee te maken heeft gehad op om zich te melden bij ons meldpunt.'

IK WIL EEN MELDING DOEN

Mensen die niet op de zwarte lijsten staan, maar wel onze acties tegen het schandaal bij de Belastingdienst willen steunen, kunnen dat hier doen.

U bent hier