h

Frisse start 2017

23 december 2016

Frisse start 2017

In december 2016 heeft de SP fractie aan het presidium laten weten niet meer aanwezig te zijn bij adviesraadsvergaderingen onder het voorzitterschap van de heer Kraan. De reden daarvoor is, dat de heer Kraan bij diverse gelegenheden wethouders, het college, raadsleden, raadsfracties en de raad ernstig heeft beschadigd door allerlei valse beschuldigingen. Maar ook derden zijn hiervan het slachtoffer geworden. 

Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie en als zo’n raadslid ook nog eens een van de voorzitters is voor de adviesraadsvergaderingen (voorheen commissievergaderingen), kan het niet zo zijn, dat hij steeds maar weer de grenzen overschrijdt. Indien hij de orde in zulke vergaderingen moet bewaren, weet hij donders goed wat die grenzen zijn.

De SP fractie blijft functioneren door het stellen van schriftelijk vragen en alle relevante informatie krijgen we via de beantwoording daarvan, verslagen, agenda’s en het bijwonen van de adviesraadsvergaderingen onder voorzitterschap van de andere 3 voorzitters. In de besluitenraden onder het voorzitterschap van de burgemeester blijven de SP fractieleden hun rol van volksvertegenwoordigers uitvoeren. En in beide gevallen zullen we het Trumpiaans gedrag van de heer Kraan zo veel mogelijk bestrijden.

Reactie toevoegen

U bent hier