h

Reactie op programmabegroting 2009-2012

6 november 2008

Reactie op programmabegroting 2009-2012

Nota’s, Notities & Plannen

We zijn hier vandaag bij elkaar om iets te zeggen over de Begroting 2009.
Wat kan de SP-fractie zeggen over een begroting als de voorliggende?
Eén ding loopt als een rode draad door deze hele begroting:
nota’s, notities en plannen (het zijn er maar liefst zo’n slordige 68)!
En allemaal hebben ze één ding gemeen: ze komen allemaal in 2009.
We kunnen dus onze borst wel natmaken, want 2009 zal een jaar worden om te NOTEREN!

Voorzitter,

Sociale stad

Wethouder Prins wil weer een wijkcentrum in elke wijk: fantastisch! Wanneer komt de nota hiervoor?

In 2007 heeft de SP al een motie ingediend om het geld van Aboutaleb te oormerken, wanneer gaat dat gebeuren?

“Zoveel mogelijk mensen aan het werk”, daar zijn wij het mee eens maar zorg dan wel voor zinvol werk. Werken aan zinvolle projecten, zoals bijvoorbeeld buurtbedrijven (wie door de buurt wandelt, ziet het werk gewoon liggen). Werken aan projecten die noodzakelijk zijn om te kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Dit is ook het hele idee achter de Work-First-Projecten (en zelfs door de rechtbank begin oktober van dit jaar nog eens bekrachtigd).

In 2004 werd met invoering van de WWB een mooi beeld gegeven over reïntegratieprojecten, zoals bijvoorbeeld mensen opleiden in de bouw (als voorbeeld werd toen het Scheldekwartier genoemd).
Hier zien wij niets van terug… of komt hier ook een nota voor in 2009

Gezond en wel

In de begroting lezen wij: ”het vermogen van een persoon om zichzelf in deze samenleving te kunnen redden.”
Dat zal moeten zonder een volwaardig basisziekenhuis, en misschien wel zonder thuiszorg. Wij zouden graag zien dat de zorg in onze gemeente gegarandeerd blijf.
Dat onze ouderen hun vertrouwde gezicht van de thuiszorg behouden. En dat de gemeente investeert in de thuiszorg.

Wat de maatschappelijke opvang betreft: meer en meer mensen staan letterlijk in de kou. Het wordt bij de nachtopvang voor daklozen steeds drukker en moeten steeds meer mensen noodgedwongen buiten slapen omdat er niet voldoende plaats is.
Wat ons grote zorgen baart is het feit dat er steeds meer jongeren gebruik moeten maken van deze opvang omdat Jeugdzorg zijn handen er van af trekt, een schande wat ons betreft. Bijkomend probleem gaat hier ook nog eens de bezuiniging in de AWBZ worden.

Volksgezondheid en maatschappelijke zorg

Hierover komt een nieuwe nota.

De lerende stad

Wij als SP zijn een voorstander van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie en vinden dat het overal op de basisscholen geïntegreerd zou moeten worden. Van belang is hierbij ook een speciaal programma voor kinderen met een taalachterstand, zodat dit niet uitdraait op een leerachterstand. Betrek ouders bij de VVE, dan snijdt het mes aan twee kanten.
Toch wil de integrering van VVE niet zeggen dat dit standaard opgelost moet worden met de bouw van een multifunctioneel centrum. Er is namelijk een ‘Handreiking huisvesting BSO in bestaande school’ waarin tips staan die leiden tot een slim ruimtegebruik binnen een bestaand gebouw. Misschien handig om dit eens door te nemen, zodat er voortaan eerst nagedacht kan worden vóór er dure gebouwen uit de grond gestampt gaan worden, vóór er schoolgebouwen leeg’gejaagd’ worden en vóór er vervolgens jaren gewacht moet worden op het nieuwe schoolgebouw.

Ruimtelijk ontwikkelen

We gaan bouwen, bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Onlangs sprak ik een pas gescheiden vrouw met twee volwassen kinderen die een urgentieverklaring vroeg bij onze woningcorporatie.
Ze was blij dat het huis waarin ze jaren had gewoond verkocht was en dacht dat het grootste gedeelte van haar ellende voorbij was, met nadruk op dacht.
Zij kan nu particulier een veel te duur huis huren omdat zij haar kinderen eerst de deur moet wijzen voordat zij een urgentieverklaring kan krijgen.

Belachelijk als we kijken naar de plannen van dit college en de woningbouwcorporatie: huizen bouwen die de gemiddelde Vlissinger niet kan en ook niet wil betalen.
En volgens l’Escaut allemaal de schuld van de gemeente Vlissingen want die houdt alles tegen.
Wij zouden graag zien dat de wethouder hierover in gesprek gaat met l’Escaut.

Dit college
wil de spuikom weer volbouwen en dat terwijl haar voorganger zei dat we moesten
Kiezen!
Citaat van de vorige wethouder:

Voormalig wethouder Verhage heeft verklaard dat er volgens de plannen teveel gestapelde huizen tegelijkertijd zouden worden opgeleverd (Spuikom en Scheldekwartier), dat er ook kopers en huurders moesten zijn, dat ze niet wilde bouwen voor de leegstand en dat de gemeente geen concurrent van haar eigen plannen moest worden. De plannen voor de Spuikom gingen daarmee voor 10 jaar de ijskast in.
Het is niet vaak voorgekomen, maar in dit geval zijn we het roerend met de ex-wethouder eens!

Wij dienen hiervoor een motie in om niet te bouwen in de Spuikom, maar om hier een stadspark van te maken.

Wat ons betreft worden er te veel dure woningen gebouwd voor de leegstand zeker nu we economisch in zwaar weer verkeren. Maar ook de woonvisie komt natuurlijk in 2009.

Wonen in diversiteit

Kamerverhuur
Dat er gemengd gewoond moet worden daar is de SP zeker van overtuigd, wij roepen dat immers al jaren!
Wat echter wel jammer is, is dat er (tussen die 68 nota’s) toch nog steeds geen nota is over de kamerverhuurpanden, maar ja… misschien komt ie nog in 2009?
Ondertussen gaat het verhuren, en de daarbij behorende overlast (met alle gevolgen van dien) gewoon door. Wij zullen er dan ook vaak op terug blijven komen! En betreuren het dat het beantwoorden van vragen hierover niet ook een prioriteit heeft.

De culturele stad

Dit programma spreekt over het aanbod van culturele activiteiten en ontplooiingsmogelijkheden, over hoe het culturele aanbod moet bijdragen tot sociale contacten, dat het culturele erfgoed behouden moet blijven, enzovoort. Hier zijn wij helemaal voor, maar zorg dan ook voor die mogelijkheden: geef (jonge) kunstenaars een plek om die mogelijkheden te kunnen ontplooien!
Zorg ervoor dat kunstenaars Vlissingen een trekpleister vinden en hier niet alleen graag willen komen, maar ook willen blijven.
Naar onze mening kan dit door het meest ideale gebouw voor deze functie eindelijk eens klaar te stomen voor ingebruikname, nl. de Timmerfabriek.
Met het realiseren van zo’n plan, maak je van Vlissingen ècht een stad waar het fijn wonen en werken is! En het mes snijdt aan meerdere kanten: jonge mensen komen om te kijken en te proeven, blijven om te werken en kopen misschien nog wel een huis in onze stad!

Toerisme & Economie

Stadsmanager
Hier kunnen we kort over zijn, we hopen dat deze zijn geld op gaat brengen. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat je met een beetje minder arrogantie en betere communicatie ook een hoop kunt bereiken en dat dat niets kost.
Maandag stond er in de PZC een artikel over het einde van het “Toeristisch bedrijf Vlissingen”, wij hopen van harte dat dit college er iets van geleerd heeft! Kortom ons advies is wederom: luister naar goede initiatieven die weinig geld kosten!

Ter afsluiting

Als laatste willen we het nog even hebben over die communicatie.
Daar krijg je tranen van in de ogen als je kijkt hoe de communicatie met de inwoners verloopt. Een voorbeeld, en ja ik woon zelf in deze straat maar dat maakt het niet minder schrijnend.
De Clijverstraat, nu woonerf maar volgens het verkeers- en vervoersplan, waar de SP overigens tegen heeft gestemd, spreekt alleen van erftoegangswegen en niet meer van woonerven dus moet deze straat maar een racebaan worden.
Kortom, bewoners verenigen zich en tekenen bezwaar aan en……….. een jaar later…. Nog steeds ligt daar hetzelfde plan en weet de wethouder tijdens de commissievergadering niet meer te melden dan dat hij het schriftelijk zal beantwoorden.
De bewoners van deze straat vonden dit in ieder geval behoorlijk lachwekkend.

En dan nog de inwoners die schriftelijk de moeite nemen om hun ongenoegen/ problemen aan te kaarten: die worden wel op een heel vreemde manier beantwoord. (brieven)

Programmabegroting 2009-2012 op website van gemeente Vlissingen

U bent hier