h

Genoeg is genoeg zegt de SP!

15 november 2020

Genoeg is genoeg zegt de SP!

Foto: SP Vlissingen

Tijdens de Algemene beschouwingen zei Sjaak Rijkse het volgende: "Dank u voorzitter. Goede avond aan de dames en heren hier, beneden, thuis en de pers bij deze raadsvergadering over de begroting. Met deze begroting kijken we vooruit, na een zeer bewogen jaar 2020. De marinierskazerne en de coronacrisis zijn voorbeelden van dit bizarre jaar. En natuurlijk de gelden voor de WMO- en jeugdzorg, die niet toereikend blijken te zijn, waardoor vele gemeentes in de problemen komen. We hebben al verschillende vragen gehad van andere SP-fracties over de art.12 status. Want die tekorten op het sociaal domein trekken een te grote wissel op de gemeentelijke financiën. Hoe komt het nu eigenlijk dat het Rijk daar te weinig geld voor beschikbaar stelt? Een uitleg.

In een niet al te ver verleden waren er 4 belastingschijven. Het hoogste tarief was 72%. We krijgen nu 2 schijven met als hoogste tarief 49%. In een niet al te ver verleden was de vennootschapsbelasting 48%. Dat wordt binnenkort rond de 20%.

Foto: SP vlissingen

Om het gemis van die vele tientallen miljarden aan Rijksinkomsten te compenseren, is niet alleen de met bloed, zweet en tranen opgebouwde verzorgingsstaat vernietigd, maar zijn ook allerlei overheidstaken geprivatiseerd. Veel daarvan is een grandioze mislukking gebleken: niet goedkoper, minder efficiënt en minder waar voor je geld. Maar dat was blijkbaar nog niet genoeg, want sinds de SP in Vlissingen in het college zit, hebben we van alles over ons heen gekregen vanuit het Haagse. Denk aan de Politiewet, aan de Decentralisaties, aan de Participatiewet, aan de foutieve Aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds en als laatste aan het debacle met de Marinierskazerne.

Omdat de achtereenvolgende kabinetten het nodig vonden paradijselijke douceurtjes uit te delen aan grootgraaiers, zoals belasting ontduikende aandeelhouders en bonusjagende managers, moet de gemeente nu wederom tientallen miljoenen bezuinigen. Dit omdat er, zoals gezegd, veel te weinig geld vanuit het Rijk voor de WMO- en jeugdzorg komt. Precies zoals de SP zeven jaar geleden al voorspelde. En nu maken wij als SP ons grote zorgen dat de uitvoering van de WMO- en jeugdzorg wel op het juiste niveau kan worden gewaarborgd. We hebben als gemeente al tot op het bot moeten bezuinigen in het kader van het art.12 traject. En na de ouderen en de minima, die onbeschaamd zijn getroffen door het Rijksbeleid, worden wederom groepen zwakkeren in de samenleving de dupe, mensen die afhankelijk zijn van de WMO- en jeugdzorg. Vindt het college ook niet dat het nu de hoogste tijd wordt om tegen die neoliberale bende in Den Haag te zeggen, genoeg is genoeg, vanaf nu trekken we de streep? De SP dient 2 moties in, 1 waarin we het college verzoeken bij de verhuurders aan te dringen om de huurverhoging terug te draaien en 1 om de minima van gratis mondkapjes te voorzien".

Onze motie voor de gratis mondkapjes is aangenomen. De motie om de huurverhnoging terug te draaien is na enkele aanpassingen door het staken van de stemmen nog niet aangenomen. Deze wordt tijdens de eerst volgende Besluitenraad op 26 november 2020 weer verder besproken.

Reactie toevoegen

U bent hier