h

Toelichting compensatiepakket Marinierskazerne

26 september 2020

Toelichting compensatiepakket Marinierskazerne

Foto: Defensie.nl

Voordat we deze toelichting beginnen de volgende punten:
• Natuurlijk is de SP voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Daarom heeft de SP in de 2e Kamer een motie om dat aan het compensatiepakket toe te voegen, mede ingediend. Deze motie is verworpen omdat de regeringspartijen, inclusief de Zeeuwse 2e Kamerleden, en de PvdD tegenstemden. (Toe te voegen aan het pakket, omdat er anders na de 450 miljoen voor de tunnel en de terugbetaling van de bijna 60 miljoen aan al gemaakte kosten, nog net geld genoeg over zou blijven om een paar buurtbussen te laten rijden)
• Natuurlijk is de SP voor een referendum over het compensatiepakket, een democratisch recht. Met een goede uitleg zal de Zeeuwse bevolking zien, dat het pakket zelfs beter uitpakt voor Zeeland dan de marinierskazerne.
• Het uitlekken van de extra beveiligde gevangenis vanuit Den Haag was een actie om tegenstand tegen het pakket te creëren, want er waren andere kapers op de kust voor de Delta Law. Daarom werd ook de nadruk gelegd op die gevangenis en niet op het onderzoekscentrum voor ondermijnende criminaliteit. Dat die hard nodig is, blijkt uit de druggerelateerde justitiële acties in Zeeland deze zomer.

Foto: Gemeente Vlissingen.nl
Daarmee zijn we aan de toelichting gekomen.

  •  De SP Zeeland ging ervan uit dat de voorbereidende kosten voor die marinierskazerne gemaakt door de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen, worden terugbetaald en dat is in het door deze 3 overheden en het Rijk ondertekende compensatiepakket opgenomen.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een andere overheidsdienst en die krijgen we in de vorm van die Delta Law, een onderzoekscentrum voor ondermijnende criminaliteit met een rechtbank, een hotel en een penitentiaire inrichting. Dit geeft een zeer behoorlijke sociaaleconomische impuls voor Zeeland.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een volwaardig ziekenhuis in Vlissingen. Er komt een gezondheidscentrum in Vlissingen inclusief een SEH-post (met de faciliteiten die daar al aanwezig zijn, een aardig eind in de richting van dat gevraagde ziekenhuis). Daarnaast krijgt Zeeland een huisartsenopleiding in samenwerking met de Erasmus universiteit. Deze is gezien de pensionering van bijna de helft van de Zeeuwse huisartsen in de komende 10 jaar, hard nodig.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een Zeeuwse universiteit. Zeeland krijgt in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Utrecht, universitaire opleidingen op het gebied van voedsel, water en energie in een nieuw kenniscentrum in Vlissingen. Met de bestaande UCR en de huisartsenopleiding is dat al bijna een universiteit. Daarnaast wordt ook het HBO, het MBO en de bestaande kenniswerf in Vlissingen meegenomen in dit nieuwe kenniscentrum. Een versterking van het bestaande onderwijs waar de SP Zeeland ook om had gevraagd. Veel meer studenten blijven dan in de provincie, want het werk is er.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een verbetering van de bereikbaarheid van Zeeland, maar ook binnen de provincie. Er komen 2 intercity’s per uur en 2 sprinters per uur. Naar de busverbindingen wordt gekeken om ze beter op elkaar te laten aansluiten met betere overstapplaatsen en er worden daarnaast innovatieve oplossingen gezocht voor het regionale OV. En een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen.

 Daarnaast krijgt Vlissingen een plaats in het proeftuinproject voor een gasvrije wijk en wordt het stationsplein in Vlissingen opgeknapt als 1e aanzet voor betere overstapplaatsen. Daar komen nl. 3 soorten OV bij elkaar, de bus, de trein en het fietsvoetveer.

Verder worden er onderzoeken gestart naar
o Een 380-kV aansluiting voor Zeeuws-Vlaanderen,
o Een oplossing voor het CO2 overschot van de industrie,
o Een waterstof hub,
o Het financieel versterken van North Sea Port,
o Het loskoppelen Evides van de PZEM.

Samenvattend: verbetering en uitbreiding van het onderwijs, van vooral de eerstelijns zorg en van de bereikbaarheid binnen en van en naar de provincie. Daarnaast een flinke sociaaleconomische impuls, alles ter waarde van 650 miljoen.

Reactie toevoegen

U bent hier