h

Meer blauw op straat

7 november 2019

Meer blauw op straat

Foto: SP

Tijdens de begrotingsraad stemden de fracties VVD, POV, PvdA, CU en het CDA tegen de motie van de SP voor extra politie op straat.

Blijkbaar vinden deze fracties het niet belangrijk dat er meer blauw op straat komt!

 Motie vreemd aan de orde van de dag Aandringen uitbreiding politiekorps
N.a.v. hetgeen op de informatieavond veilig op straat van afgelopen dinsdag 8 oktober door inwoners met o.a. ons is gedeeld over wat er in de Vlissingse samenleving speelt, heeft de SP gemeend deze motie te moeten opstellen.
De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 10 oktober 2019,
Overweegt dat
• Er sinds het begin van deze eeuw door onze 2e Kamerfractie en niet alleen die van de SP, bij voortduring op is aangedrongen, dat er meer blauw op straat moet komen;
• Er per 1 juli 1998 volgens een woordvoerster van het ministerie van binnenlandse zaken 40.222 politiemensen waren (bron Trouw, 15 april 1999) en er in 2018 volgens cijfers van de politie 21.202 agenten de straat op kunnen (bron RTLz, 24 juli 2018);
• Er uit deze cijfers blijkt dat het aantal bijna gehalveerd is, in plaats van vermeerderd;
• Het gebrek aan blauw op straat een belangrijke reden is, dat er sprake blijft van de op
voornoemde informatieavond van 8 oktober naar voren gebrachte overlast, ondanks de door
onze burgemeester vorige week in de PZC gemelde uitbreiding met een wijkagent en 2 BOA’s;
• En er in een artikel van Trouw van 31 augustus 2019 n.a.v. het Amsterdamse drugsrapport, de
haven van Vlissingen zelfs wordt genoemd, naast Rotterdam, Antwerpen en IJmuiden, kleine vliegvelden en de laboratoria in Noord-Brabant en Gelderland;
Concludeert dat
• De overlast die de inwoners ondervinden serieus genomen moet worden;
• Het gevoel van onveiligheid sterk verminderd moet worden;
• En er dus een stevig signaal moet worden afgegeven en
Draagt het college van B&W van Vlissingen op om,
• In navolging van burgemeester A. Aboutaleb (PvdA) van Rotterdam en anderen, waaronder de korpsleiding, sterk aan te dringen bij de minister van binnenlandse zaken K. Ollongren (D66) en de minister van justitie en veiligheid F. Grapperhaus (CDA) uit het kabinet van minister president M. Rutte (VVD), om het politiekorps drastisch uit te breiden, zodat er zeker voor Vlissingen meer agenten ingezet kunnen worden;
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de SP Sjaak Rijkse Petra Coret

Reactie toevoegen

U bent hier