h

SABEWA heeft het kwijtscheldingstraject nog steeds niet op orde!

13 november 2018

SABEWA heeft het kwijtscheldingstraject nog steeds niet op orde!

Foto: SP Vlissingen

SABEWA heeft het kwijtscheldingstraject nog steeds niet op orde.

Raadslid Sjaak Rijkse: "Van diverse kanten krijgen we verontrustende signalen m.b.t. de duur van het traject om kwijtschelding via Sabewa te krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Nadat eind februari de aanslag op de mat is gevallen, hebben velen hun gegevens doorgestuurd naar Sabewa met het verzoek tot kwijtschelding. Verscheidene mensen hebben bij ons geklaagd omdat zij nog steeds geen uitslag op dat verzoek hebben gehad. Zij vrezen dat indien zij geen kwijtschelding krijgen, zij het bedrag in één keer moeten afrekenen. Ongewenst gezien de situatie waarin zij zitten".

Naar aanleiding van dit bericht heeft de SP fractie de volgende Art34 vragen gesteld:

  1. Is het college het met ons eens dat deze situatie ongewenst is?
  2. Kan het college er bij Sabewa wederom op aandringen de grootste urgentie aan deze aanvragen te geven?
  3. Waarom krijgen sommigen in september pas te horen dat zij nog aanvullende documenten moeten inleveren?
  4. Waarom bestaat voor de gevallen van langdurige uitkeringsgerechtigden de automatische kwijtschelding niet meer, want velen hadden dat tot voor kort wel?
  5. We hoorden ook dat Sabewa van een of ander tool gebruik maakt om de bankrekeningen te controleren. Is dat geen privacy issue?
  6. Sommigen hebben geen kwijtschelding gekregen omdat zij net hun vakantiegeld hadden gekregen of een auto van 300 euro hadden gekocht. Daar hebben ze toch recht op en kan dus geen grond zijn om de kwijtschelding te weigeren of zien we dat verkeerd?
  7. Kunnen we als Vlissingen uit deze regeling stappen, zodat onze eigen belastingdienst deze taak op zich kan nemen?

Reactie toevoegen

U bent hier