h

Bijeenkomst over Doel en Tihange in Bergen op Zoom

2 juli 2018

Bijeenkomst over Doel en Tihange in Bergen op Zoom

Foto: Rob van Willigenburg

 Uitnodiging en programma inzake bijeenkomst over kerncentrales Doel en Tihange

Op woensdag 4 juli 2018 organiseert de gemeenteraad van Bergen op Zoom met ondersteuning van WISE een bijeenkomst over de kerncentrales in Doel en Tihange voor bestuurders en raadsleden.

U bent van harte uitgenodigd om 19:30 uur in Theater De Maagd, Grote Markt in Bergen op Zoom.

In verband met de organisatie verzoek aan u om u per mail aan te melden via griffie@bergenopzoom.nl

Het doel van de bijeenkomst is om informatie te verstrekken over de (actuele) ontwikkelingen rondom de scheurtjescentrales vanuit wetenschappelijk, juridisch en bestuurlijk perspectief. Daarnaast zal tijdens de avond een toelichting worden gegeven op het plan om een platform op te richten van raadsleden en bestuurders uit Nederland en België om elkaar te informeren en eventueel gezamenlijke activiteiten op te zetten.

We hopen dat zoveel mogelijk geïnteresseerde politici en bestuurders aanwezig zullen zijn bij de avond.

Gepoogd wordt om stemmen uit alle regio's waar bezorgdheid leeft deze avond samen te brengen, met het oog om samen sterker te verbinden.

Voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn, vragen we extra aandacht om u aan te melden voor het op te richten Samenwerkingsplatform ‘veiligheid en de energietransitie’, om zo ook onderdeel te worden van een steeds groter wordende coalitie van raadsleden, wethouders en burgemeesters die zich samen richten en inzetten om een sterke vuist te maken voor enerzijds het sluiten van de kernreactoren in Doel en Tihange én anderzijds elkaar updaten over de vorderingen in onze ambitie voor een veilige, schone energievoorziening.

Programma

19:30 - 20:00 Inloop

20:00 – 20:05 Opening en welkom door dagvoorzitter Evert Weys

(vicevoorzitter gemeenteraad Bergen op Zoom)

20:05 – 20:20 Risico’s van scheurtjes in de reactoren door Walter Bogaerts

(hoogleraar faculteit ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven)

20:20 – 20:35 Juridische stand van zaken van de diverse procedures rondom kerncentrales

20:35 – 20:50 Bestuurlijk perspectief, welke rol kun je als raadslid, burgemeester, gemeente innemen om uiting te geven aan zorgen, gevoelens van onveiligheid en wensen tot actie vanuit de samenleving.

20:50 – 21:05 Pauze

21:05 – 21:20 Toelichting op het plan om een platform op te richten van geïnteresseerde politici en bestuurders in Nederland en België

21:20 – 21:45 Dialoog met sprekers en met elkaar.

21:45 Conclusies en informele afsluiting met nazit.

Graag wijzen we u ook nog even op de boekpresentatie van Dossier Doel van de Bergse schrijver Sonn Franken op vrijdag 20 juli 2018 vanaf 19:00 uur in Café Den Enghel, Grote Markt Bergen op Zoom.

Reactie toevoegen

U bent hier