h

SP : Geen spagaat, maar principieel: geen huisjes in het Nollebos.

23 juni 2017

SP : Geen spagaat, maar principieel: geen huisjes in het Nollebos.

Foto: SP Vlissingen

De SP is tegen de grenzeloze uitbreidingsdrang van op toerisme gerichte ondernemers. Dit waren wij al in 2006 en dit zijn wij nu in 2017. De Statenfractie van de SP heeft zich altijd kritisch uitgelaten over de diverse plannen in het Zeeuwse, dit blijven zij ook doen!

In 2006 was de SP Vlissingen er voor om het gebied Nollebos/Westduin groen te houden, maar stemde uiteindelijk tegen de visie, omdat het op het laatste moment gewijzigd werd. Dit in tegenstelling tot andere partijen als de PvdA, de VVD, de POV en het CDA, die toen wel massaal dat gewijzigde raadsvoorstel steunden. De PvdA vindt dat de coalitie in de adviesraad niet aan het debat meedeed. Een adviesraad is om technische vragen te stellen en niet om te debatteren. Dat doen we nu. Daarnaast hoorden we ze zeggen, dat er alvast met grondwerk begonnen mag worden. Dat is de bevolking een rad voor ogen draaien.

De SP draagt bestuursverantwoordelijkheid en we zijn als coalitie al drie volle jaren puin aan het ruimen en lijken uit de kast aan het opbergen. Wij schrikken er niet voor terug deze 'rotklussen' op te pakken, maar in dit geval lijken we in een spagaat te zitten: we willen absoluut geen huisjes in het Nollebos, maar zitten als partij in het bestuur tevens met die aangenomen visie uit 2006. Gelukkig is er de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De 1e trede hiervan wijst elk plan met nieuwe huisjes af. Daarbij gesteund door de kustvisie. Dus geen spagaat, maar principieel: geen huisjes in het Nollebos.

  • Het volgende over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking:

Op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat op de pagina #ladder bij de 1e trede: “Is er een regionale behoefte?”

Het antwoord hierop luidt: “Nee, die is er niet, want er zijn meer dan genoeg recreatieve huisjes in de regio, denk b.v. maar aan Dishoek, het Vebenabos en de punt bij de Galgeweg en het Galgeweitje, waar in totaal al meer dan 300 huisjes staan. Daarnaast staat in het hoogseizoen tot 10% leeg”.

  • Het volgende over de kustvisie (leidraad in het raadsvoorstel):

De concept kustvisie zegt over het Nollebos/Westduingebied dat het een pilot is, een speciaal aandachtsgebied, waarin het voor zittende ondernemers mogelijk is om hun eigendom met 20% uit te breiden en dan een bebouwingsuitbreiding van 15% mogen realiseren.

We hebben niet voor het raadsvoorstel van het college gestemd, zoals de krant meldt, maar voor het met het amendement van de CU aangepaste raadsvoorstel. Daardoor is het gebied dat bij de Sauna onderzocht mag worden, tot minder dan een kwart teruggebracht van het gebied dat het college voorstelde (11.600 m2 i.p.v. 55.000 m2), n.l. een deel van het grasveld ten oosten van de Sauna met hun huidige eigendom.

Het gebied van de Kanovijver wordt terug gegeven aan het bos. De Kanovijver verhuist dan naar het open grasveld tussen de parkeerplaats en de Nolledijk (4.000 m2 i.p.v. 7.000 m2). Dit allemaal met de restricties uit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en uit de concept kustvisie, die hierboven zijn genoemd.

Verder moeten er voor elke gekapte boom 2 bomen terug geplant worden. Ook wordt de rest van het Nollebos/Westduingebied voor 50 jaar gevrijwaard van enige bebouwing. Ook blijven de waterpartijen buiten beschouwing van enig onderzoek. De ZMf is zeer tevreden met dit voorstel.

Elk plan dat door de zittende ondernemers ingediend wordt, wordt ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij toetsen dat dan aan al die zaken. Als het die toets doorstaat, zal er een wijziging van het bestemmingsplan moeten plaatsvinden, met een inspraakronde voor de burgers.

Foto: SP Vlissingen

  • Turquoise omrande gebieden zijn de zoekgebieden in het oorspronkelijke voorstel van het college.
  • Roodomrand zijn de gebieden die nu onderzocht worden wat daarbinnen de mogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat die volgebouwd mogen worden.
  • Groenomrand is het gebied dat teruggegeven wordt aan het bos.

Reactie toevoegen

U bent hier