h

Geen bebouwing in het Nollebos

27 februari 2017

Geen bebouwing in het Nollebos

Door het verwerpelijke amendement uit 2006, waar de SP tegen heeft gestemd, moet er een alternatief komen voor de af te wijzen visie van Ecoparks. Het college heeft meermaals gevraagd om een concretere invulling aan dat amendement te geven. Vanuit de voorstemmers is dit nooit opgepakt. De SP doet dit WEL (daarom nu), door de in het raadsvoorstel beschreven zoekgebieden te verkleinen tot het huidige eigendom van de ondernemers. Daarnaast kan onderzocht worden, of het al jaren braakliggende terrein tegenover de Kanovijver gebruikt kan worden voor een kleinschalige, duurzame uitbreiding (max. 30 verblijfsvilla’s).

Foto: SP Vlissingen

Het Nollebos heeft echter wel groot onderhoud nodig en in het Westduinpark is ook best wat op te knappen. Om het benodigde kapitaal te hiervoor vergaren, stelt de SP een crowdfunding actie voor. Er zijn een fors aantal mensen die het goed voor hebben met het Nollebos en wanneer die allemaal een tientje (meer mag natuurlijk ook) inleggen, zou er al zo'n € 70.000,-- , als startkapitaal, beschikbaar zijn. Wanneer het gebied is opgeknapt, kan het in beheer gegeven worden bij Staatsbosbeheer onder de voorwaarde dat het openbaar en gratis toegankelijk blijft.

Het openluchttheater zou als een leerwerk-project van Orionis opgeknapt kunnen worden.

Foto: SP Vlissingen

De voordelen hiervan zijn:

  • Het Nollebosgebied blijft ongeschonden, daarmee tegemoetkomend aan de wens van een groot deel van de inwoners van Vlissingen;
  • Een al jaren braakliggend terrein, wat afbreuk doet aan het aanzien van het gebied en daarmee ook aan Vlissingen, krijgt op deze wijze mogelijk een bestemming;
  • De loopafstanden van het nieuw toegevoegde gebied tot het strand, de boulevard en de stad zijn kleiner dan de afstanden vanaf de sauna;
  • De ondernemers wordt de kans geboden om zich te ontwikkelen naar moderne, duurzame en passend in de omgeving ontworpen bedrijven;
  • Het hele gebied krijgt een kwaliteitsimpuls;
  • Het Nollebos blijft openbaar en gratis toegankelijk;
  • Het openluchttheater wordt opgeknapt en kan weer gebruikt worden;

Foto: SP Vlissingen

Zoekgebied Sauna (met een uitsnede van het zoekgebied uit het raadsvoorstel)

Foto: SP Vlissingen

Artist impressie nieuw zoekgebied

U bent hier