h

SP Vlissingen en de kustbebouwing.

26 juni 2016

SP Vlissingen en de kustbebouwing.

Foto: SP Vlissingen

SP Vlissingen was tegen het amendement uit 2006 waarbij aan de zittende ondernemers grootschalige bebouwing in het Nollebos/Westduin wordt gegund.

Nu de plannen die de ondernemers door recreatieparkbeheerders en hun projektontwikkelaars voor dit gebied hebben laten maken, in het openbaar gepresenteerd zijn, blijkt dat deze plannen ook strijdig zijn met het beruchte amendement. De parkbeheerders zijn het namelijk die de uitbreiding voor hun rekening nemen, zij verkopen de huisjes door aan particulieren en zorgen voor de verhuur ervan. Niet de zittende ondernemers!

Wij zijn hoe dan ook tegen deze plannen. Daarnaast zijn de plannen voor de hele provincie schrikbarend. De SP blijft zich actief inzetten om de verKnokkisering van de provincie tegen te gaan.

De provinciale statenfractie heeft de afgelopen tijd overal in de provincie acties gevoerd en enquetes laten invullen.

Vul hem in als je net als wij vindt, dat er al veel te veel is gebouwd.

U bent hier