h

De SP is een landelijke zorgcampagne gestart

11 mei 2016

De SP is een landelijke zorgcampagne gestart

Foto: SP

De SP is een landelijke zorgcampagne gestart.   ( zie voor meer informatie: www.nationaalzorgfonds.nl ). Doel van deze campagne is om met een zo breed mogelijker coalitie van partijen en organisaties van patiënten en zorgwerkers het eigen risico af te schaffen en een nationaal zorgfonds in te voeren. In het speciale nummer van de Spanning (link onderaan dit artikel) dat volledig in het teken staat van de zorg legt Tweede Kamerlid Renske Leijten uit waar het idee vandaan komt en waarom het haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig is.

Foto: SP

De komende maanden gaat ook SP Vlissingen campagne voeren. Het mooie is, iedereen kan meehelpen!

Het doel van deze campagne is om twee belangrijke kwesties voor elkaar te krijgen: 

  • Een nationaal zorgfonds (een solidair breed zorgverzekeringspakket) zodat iedereen in Nederland goede en betaalbare zorg krijgt.
  • Het afschaffen van het eigen risico, omdat dit feitelijk een boete op ziek zijn is, die met name de chronisch zieken en mensen met een laag inkomen raakt.

Hoe gaan we dat doen?

  • Reuring veroorzaken
  • Heel veel mensen op de been krijgen
  • Door er met zoveel mogelijk mensen over te praten. Het is een feit dat 80% van de inwoners van Nederland liever geen marktwerking van zorgverzekeraars wil. Ook het eigen risico is niet solidair met mensen die chronisch ziek zijn.
  • U kunt dit onderwerp bespreken met familie en vrienden, hen wijzen op de website https://nationaalzorgfonds.nl/ waar zij hun steun kunnen betuigen.
  • U kunt actief met ons mee doen door te folderen in uw buurt
  • U kunt acties met uw aanwezigheid te ondersteunen

Dus of iemand nu heel veel tijd en energie heeft, of weinig, iedereen kan mee helpen.

Neem contact op met Petra Coret, telefoonnummer: 0118-476054

U bent hier