h

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 DECEMBER 2018

Beste leden,

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees parlement op 23 mei 2019 moet de kandidatenlijst en het programma worden vastgesteld. De eerste stap is een ledenvergadering waarin het concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden besproken.
 
Hierbij nodigen wij alle leden van de afdeling Vlissingen uit voor deze ledenvergadering.

Deze vindt plaats op donderdag 13 december in het Palet in Vlissingen.

Op het verkiezingsprogramma kunnen voorafgaand aan de ledenvergadering voorstellen worden ingediend om tekst te wijzigen, verwijderen, toe te voegen of te verplaatsen. Hiervoor vindt u in de mail een bijlage met een wijzigingsformulier die u kunt invullen. Stuur uw wijzigingen uiterlijk 10 december naar vlissingen@sp.nl

Ter voorbereiding op de vergadering is het concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst in een bijlage toegevoegd.

Zonder leden geen partij! Dat geldt voor een actieve beweging als de SP nog veel meer dan voor andere partijen. De SP is namelijk niet alleen rond de verkiezingen actief, maar altijd. Wij zijn denkers en doeners. De SP afdeling Vlissingen draait volledig op vrijwilligers, die er samen hard aan werken hun stad socialer te maken. Wij kunnen daarbij alle helpende handen goed gebruiken!

Sinds de laatste verkiezingen draait de afdeling op een beperkt aantal leden. Een te beperkt aantal leden. Door allerlei omstandigheden zijn er mensen weggevallen uit de functies die bemenst moeten worden om als volwaardige afdeling goed te kunnen functioneren. We zijn dus op zoek naar bewogen, kritische mensen die een functie binnen de afdeling willen bekleden.

Er hebben zich een aantal mensen aangemeld, maar dat is lang niet genoeg gezien de uitdagingen waarvoor we staan. Ik noem de afbraak van de sociale zekerheid, de decentralisatie, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de pogingen om een faillissement van Vlissingen te voorkomen, enz.

Naast de bespreking van het concept verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van het Europees parlement kiezen we vanavond, 13 december 2018, ook een nieuw bestuur waaronder de nieuwe afdelingsvoorzitter en de organisatiesecretaris.

Er hebben zich een drietal leden aangemeld voor een functie binnen het bestuur te weten:

  • Pieter Peul, kandidaat bestuurslid
  • Anja Flipse, kandidaat bestuurslid
  • Serge von Wenz, kandidaat bestuurslid
  • Stefan Steutel, momenteel algemeen bestuurslid
  • Petra Coret, momenteel penningmeester en webmaster

Vanaf 10 december stellen de kandidaat bestuursleden zich voor op de website onder de kop Agenda  www.vlissingen.sp.nl

 

 

Waar en wanneer:

   Donderdag 13 december 2018

   Inloop bij Het Palet vanaf 19:15 uur

Willem Roelofszlaan 2, 4382 TD Vlissingen

   Aanvang ledenvergadering 19:30 u.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer je, je van tevoren aanmeld.

Dit is mogelijk via onderstaand emailadres of telefonisch:

06-25076539 of via  vlissingen@sp.nl

Bent u slecht ter been, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens hierboven), dan proberen we vervoer te regelen.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Rijkse,

Interim afdelingsvoorzitter SP Vlissingen

 

U bent hier