h

SP-vragen over stoppen Laatste Kans Project

24 november 2009

SP-vragen over stoppen Laatste Kans Project

De SP-fractie in de gemeenteraad van Vlissingen maakt zich ernstige zorgen om het verdwijnen van het Laatste Kans Project (LKP). Trix de Roos heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Uit de Vlissingse Bode:

Het LKP werd in 1996 opgezet en is een voorwaardelijke vorm van hulpverlening voor mensen die dreigen hun huis uit te worden gezet. In samenwerking met de gemeente en de woningcorporatie krijgen ze via het project nog één kans iets aan de situatie te veranderen.
Trix de Roos ging er deze zomer nog op werkbezoek, omdat ze de bui al voelde hangen na de aangekondigde bezuinigingen van Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waardoor de uitvoering van het Zeeuws Kompas in gevaar is gekomen en er geen geld meer is voor projecten als het LKP.
Nu De Roos te horen heeft gekregen dat de huidige dossiers bij het LKP worden afgebouwd en dat cliënten worden doorverwezen naar andere voorzieningen heeft ze vragen gesteld aan het college.
Het SP-raadslid wil weten of de Kredietbank en het maatschappelijk werk de extra cliënten wel aankunnen, omdat er nu al wachtlijsten zijn. “De werkdruk is daar nu al ontzettend hoog”, weet De Roos. Ook vraagt ze of het college zich goed bewust is van de gevolgen. “Ik ben bang dat er meer mensen op straat komen te staan, zeker in het licht van de crisis.” Tot slot wil ze weten hoe de gemeente het afschaffen van een project als LKP kan rijmen met de doelstellingen van de Wmo.

U bent hier