h

Art.41-vragen SP-fractie inzake 30-km-zones

16 februari 2009

Art.41-vragen SP-fractie inzake 30-km-zones

Zaterdag 14 februari stond er in de PZC een artikel over schijnveiligheid in de 30 km gebieden.
In dit artikel word verwezen naar een onderzoek gedaan door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er bij het sober uitvoeren van 30 km zones een schijnveiligheid gewekt wordt, het aantal ongelukken de laatste jaren niet is afgenomenen en de gevolgen vaak ernstiger zijn.

Vragen:

Is de wethouder bekend met het rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) betreffende veiligheid in 30 km gebieden?

Zo ja, is de wethouder het met ons eens dat er geen sprake kan zijn van een keuze om al dan niet verkeersremmende drempels aan te brengen in deze gebieden?

Zo nee, waarom niet?

Wanneer kunnen we, in dit geval, dan van de wethouder een reactie verwachten op dit rapport? En is de wethouder bereid om alle werken die te maken hebben met het aanleggen of het vernieuwen van 30 km zones op te schorten tot hij wel deze informatie tot zich heeft genomen?

Voor zover mij bekend, is er op 17 februari een bijeenkomst geweest met de bewoners van de Clijverstraat en omstreken waar hen de keuze is voorgelegd om wel of geen verkeersremmende drempels aan te brengen. Zijn deze bewoners op de hoogte van dit onderzoek?

En: Afhankelijk van hun keuze, gaat de wethouder deze keuze dan ook terugdraaien?

Namens de SP-fractie,
Trix de Roos-Consemulder

U bent hier