h

Moties kamerverhuur

6 november 2008

Moties kamerverhuur

Twee moties betreffende kamerverhuur ingediend door de SP fractie

De gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 4 november 2008,

Overwegende dat:
het zowel voor veel inwoners van Vlissingen, Oost-Souburg, Ritthem als voor de SP moeilijk is om op een eenvoudige manier aan antwoorden op vragen met betrekking tot kamerverhuurbedrijven te komen
er sneller en duidelijker antwoorden op die vragen van inwoners dient te komen

Besluit:
het College op te dragen concrete plannen te maken om op een simpele en snelle manier vragen te beantwoord te krijgen

En gaat over tot de orde van de dag,

SP-fractie:

T. de Roos-Consemulder W. van Antwerpen L. Colijn-Ventevogel

De raad besluit unaniem het college op te dragen concrete plannen te maken om op een simpele en snelle manier vragen te beantwoord te krijgen.

De gemeenteraad van Vlissingen, in vergadering bijeen op 4 november 2008,

Overwegende dat:
de SP het triest vindt dat we op deze manier onze informatie moeten verkrijgen
het na herhaaldelijk om een actuele kamerverhuurpandenlijst vragen in de commissies niet gelukt is

Besluit
het college op te dragen om nog deze week met een actuele kamerverhuurpandenlijst te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,

SP-fractie:

T. de Roos-Consemulder W. van Antwerpen L. Colijn-Ventevogel

De motie wordt ingetrokken.
Wethouder Polderman zegt toe dat er nog deze week inzicht gegeven kan worden in
een dergelijke lijst, alleen dan zal de lijst geen compleet beeld zijn.

U bent hier