h

Schriftelijke vragen 05-08-2007

11 september 2007

Schriftelijke vragen 05-08-2007

Schriftelijke vragen aan het college van B&W naar aanleiding van de sloopplannen

Geacht college, Vlissingen 05-08-2007

Naar aanleiding van de brief die woningbouwvereniging l’Escaut op 02-08-2007 gestuurd heeft naar inwoners van diverse wijken in Vlissingen, heeft de SP-fractie de volgende vragen.

1.De 28 juni aangenomen motie van de SP om het herstructureringsconvenant niet actief te zullen hanteren.
Wat is de reactie van het college hierop?

2.Na het aannemen van diverse moties is er blijkbaar in juli een gesprek geweest tussen u en l’Escaut, wat is hier besproken?

3.Graag zien wij hiervan op zeer korte termijn het verslag.

4.Wat is de bedoeling van het constant veroorzaken van onrust onder de inwoners van onze stad?

5.Hoe denkt u, deze keer, de onrust weg te nemen?

6.U zult begrijpen dat wij over deze gang van zaken woest zijn en eisen op deze vragen dan ook direct een antwoord!

SP-fractie

U bent hier