h

Vlissingen maakt haast met projecten om schuld af te lossen

9 november 2006

Vlissingen maakt haast met projecten om schuld af te lossen

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen gaat extra hard werken om projecten sneller af te krijgen. Dat is volgens wethouder C. Seijbel de beste manier om de enorme schuldenlast versneld terug te dringen.

Vlissingen heeft 195 miljoen euro uitstaan aan leningen. De provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken vinden dit zorgelijk en hebben de gemeente dringend aangeraden de schuldenlast op korte termijn te verminderen. Als de rente stijgt, kost dat Vlissingen meteen veel geld extra.

Sneller afronden

Het college van B en W neemt de opdracht ter harte en heeft maatregelen bedacht om de schuldenlast te kunnen verkleinen. De belangrijkste ingreep is volgens Seijbel om alle projecten die de komende jaren worden uitgevoerd, sneller af te ronden. Hoe eerder ze klaar zijn, hoe eerder het geleende geld kan worden terugbetaald. Dan neemt vanzelf ook de totale schuld af.

Het versneld uitvoeren van projecten heeft nog een voordeel. In de meeste gevallen leveren de projecten namelijk ook winst op. Die winst wil het college gebruiken om nog meer schulden terug te betalen.

Seijbel noemt de Dokkershaven als voorbeeld. De aankoop van het Scheldeterrein heeft 35 miljoen euro gekost. Dat geld is geleend en draagt dus voor een belangrijk deel bij aan de totale schuld van 195 miljoen. Als het terrein sneller wordt bebouwd, ontvangt de gemeente ook sneller geld. „Alle projecten gaan we op deze manier aanpakken. We zullen niet eerder beginnen, want we plannen al zo strak mogelijk. We zullen er vervolgens wel bovenop zitten om er minder lang over te doen.“

Het college heeft geen maximum bedrag voor ogen aan uitstaande leningen. „De fractie van de LPV wil dat we teruggaan naar het niveau van 2002. Toen bedroeg de schuld 72 miljoen euro. Maar dat vind ik wel een heel forse daling. Een concreet streven hebben we niet, anders dan de principe-uitspraak dat we het totaalbedrag gaan verminderen.“

door Maurits Sep {PZC}

U bent hier