h

Gelatenheid over opvangplan

27 november 2006

Gelatenheid over opvangplan

VLISSINGEN - Dat de drugsverslaafdenopvang voorlopig in de Coosje Buskenstraat blijft, daar kunnen de Vlissingse fracties wel mee leven. Zij snappen ook wel dat het college voor een dilemma staat.

Behalve het CDA dan. „Het is een belachelijk plan", vindt M. Geilenkirchen van de christendemocraten. „Er is namelijk geen plan. Het enige wat het college roept is dat ze opnieuw gaat uitzoeken wat ze met de opvang aanmoet. In een jaar had dat moeten lukken, en in de vier jaar die inmiddels zijn gepasseerd al zeker. Er gebeurt geen donder en daar zijn wij behoorlijk pissig over."

Hoeveel uren hebben ambtenaren al in dit circus gestoken, vraagt de fractievoorzitter zich hardop af. „Ik vraag me af of ze het uiterste hebben geprobeerd. Ik ben bang dat de uitkomst zal zijn dat er niks is geprobeerd en dat er niks is bereikt.“

Onbehoorlijk

Wat te denken van hoeveel het heeft gekost. „Alleen al drieduizend euro per maand om de optie aan te houden. Maar dat is eigenlijk niet eens het ergste. Ook niet of er nou wel of niet overlast bestaat in de Coosje Buskenstraat. Voor de bewoners voelt de hele kwestie als onbehoorlijk bestuur en daar lijkt het inderdaad op. Ik snap dat heel goed. De opvang moet zo snel mogelijk weg uit de Coosje Buskenstraat. Met dit voorstel verandert de situatie niet snel.“

Maar daar heeft Geilenkirchen al wat op bedacht: een eigen initiatiefvoorstel.

„Dat zijn we aan het opstellen, samen met betrokken organisaties. Wat erin komt te staan, zeg ik nog niet, maar ik hoop dat het meer zoden aan de dijk zet dan dit plan.“

De PvdA houdt zich aanbevolen maar zegt tegelijkertijd met het collegevoorstel te kunnen leven. H. de Haas: „Of het goed zit in de Coosje Buskenstraat, weet ik niet. Ik denk niet dat het college een andere locatie voorhanden heeft. Bovendien: het zit er nou eenmaal. En waar je ook zit; er zijn altijd bezwaarmakers.“

De Haas zegt nooit te hebben geloofd in de President Rooseveltlaan. „En ik heb me al helemaal altijd verbaasd over de belofte dat de drugsopvang in mei 2006 weg zou zijn. Die had nooit zo stellig gemaakt mogen worden. Het is moeilijk te zeggen of de procedure te lang duurt. Ik hoor ook geluiden dat de verslavingszorg heel erg verandert. In Rotterdam hebben ze al bejaardenvoorzieningen voor verslaafden. In Vlissingen zit ook een oudere groep. Dat moeten ze eerst maar eens gaan uitzoeken.“

Ook de VVD wil dat het college opnieuw in de materie duikt. In Terneuzen krijgen verslaafden een individuele medische behandeling, tipt M. Reinders. „Daar komen ze hun methadon als patiënt ophalen, en niet in groepen op een bepaald tijdstip. Het idee van verspreiding is een nieuw inzicht, dat het college gelijk kan verwerken in haar voorstel. Wat dat betreft is het misschien een geluk bij een ongeluk dat het zo lang heeft moeten duren.“

Zo'n concept past in de Coosje Buskenstraat, vindt Reinders. „Maar het huidige concept niet. Ik kan me voorstellen dat buurtbewoners laaiend zijn.“

Gewone mensen

De SP zegt het tegenovergestelde: een drugsopvang hoort juist in de binnenstad. „Als je het verplaatst naar de rand van de stad zal de overlast juist alleen maar groeien“, voorspelt T. de Roos. „Het zijn ook maar gewone mensen, die hun sociale contacten in de stad hebben. Daar trekken ze toch naartoe. Ik ben blij dat het blijft waar het is. Het komt er alleen wel op neer dat er veel geld en tijd is weggegooid, en dat er uiteindelijk weinig is bereikt. Dát is wel schandalig.“ Ook de Partij Souburg Ritthem vindt blijven in de Coosje Buskenstraat de beste oplossing. „Bij een goede verbouwing van de panden zijn wij akkoord. Ik denk dat omwonenden dan ook tevreden kunnen zijn. De overlast is minder. En die mannen komen anders toch terug. Het is zaak dat de gemeente er nu werk van maakt. En vertelt hoeveel de hele operatie tot dusver heeft gekost. Want daar hebben we al zo vaak om gevraagd.“

door Wendy van den Hurk {PZC}

U bent hier