h

Ziekenhuis Vlissingen

18 februari 2009

Blijft de intimidatie dan ook?

Een naam wil de Vlissingse verpleegkundige niet geven, vragen beantwoorden wil ze ook niet.

Lees verder
18 februari 2009

De emoties, die zijn aangewakkerd

Hans Simons vertrekt een maand eerder dan de bedoeling was: op 1 april in plaats van op 1 mei.

Lees verder
18 februari 2009

Financiële tegenvaller op de koop toe

Of hij een bonus krijgt? "Nee in het geheel niet, nog geen dubbeltje", zegt Rob Zomer.

Lees verder
18 februari 2009

Er gebeurde van alles achter de schermen

De mensen die toezicht moeten houden op de ziekenhuisdirecties maken zichzelf geen verwijten. Ze vinden dat ze hun werk goed gedaan hebben.

Lees verder
18 februari 2009

'Met vertrek directies is nog niets opgelost'

Met alleen het wegsturen van de twee directeuren zijn de problemen bij de ziekenhuizen boven de Westerschelde niet opgelost.

Lees verder
18 februari 2009

'Ook toezichthouders Zeeuwse fusieziekenhuizen moeten opstappen'

De SP wil dat na de directeuren van de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes, ook de Raad van Toezicht opstapt. Deze week werd bekend dat de directeuren van beide ziekenhuizen per 1 april weg gaan, maar de Raad van Toezicht blijft echter zitten en wil de fusieplannen van de twee ziekenhuizen gewoon doorzetten. SP-Kamerlid Henk van Gerven: “De fusieplannen mogen niet doorgaan omdat er geen enkel draagvlak voor is bij patiënten en in de samenleving. Daarnaast moet de Raad van Toezicht ook opstappen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de grote chaos en de financiële problemen.”

Lees verder
17 februari 2009

Rob Zomer: "Fusie in Zeeland gaat door" - "Ik vervul de rol van bestuurder die een moeilijk proces moet leiden"

Voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis Walcheren Rob Zomer kondigde 16 februari zijn vertrek aan, nadat bonden en personeel het vertrouwen in hem opzegden. Na de persconferentie, waar ook zijn beoogde fusiepartner Hans Simons zijn vertrek bekendmaakte, kijkt Zomer terug op roerige tijden, maar liever naar de toekomst van de Zeeuwse ziekenhuizen. ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid.’

Lees verder
17 februari 2009

"Gebrek vertrouwen oorzaak vertrek"

Het gebrek aan vertrouwen en de externe druk op de ziekenhuistop hebben geleid tot het vertrek van Zomer en Simons. Dat zeggen de raden van toezicht van de ziekenhuizen boven de Westerschelde.
De komende zes tot acht maanden worden gebruikt om nieuwe directeuren te zoeken. Zij zullen het fusieproces dan moeten begeleiden.

Lees verder
16 februari 2009

Extra editie van de Externe Nieuwsbrief van de St. Oosterscheldeziekenhuizen

Raden van Bestuur treden terug
De heren Simons en Zomer treden terug per 1 april 2009

Lees verder
16 februari 2009

Ziekenhuisdirecteuren stappen op

De ziekenhuisdirecteuren Simons en Zomer stappen per 1 april op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier