h

Kamerfractie dient motie in over dotter centrum

26 april 2010

Kamerfractie dient motie in over dotter centrum

De kamerfractie heeft, samen met GL, onderstaande motie ingediend.
Deze is kamerbreed aangenomen.

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis als het Ziekenhuis Terneuzen wil beginnen met dotterbehandelingen;

overwegende, dat in Zeeland gezien het aantal te behandelen patiënten hooguit ruimte is voor één dottercentrum;

spreekt uit, dat het kabinet zijn invloed moet gebruiken om te komen tot één dottercentrum voor Zeeland waarbij niet wordt geconcurreerd maar samengewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven
Van Gent

U bent hier