h

vakkenvuller vs zakkenvuller

9 juli 2020

vakkenvuller vs zakkenvuller

Foto: SP

 

Waarom deze lonenactie vakkenvuller vs zakkenvuller?

Feiten:

-Winst wereldwijd: Moederbedrijf Ahold Delhaize maakte in 2019 1.8 miljard euro winst (na belasting). Dat bedrag komt via diverse wegen bij de aandeelhouders terecht.

-Winst NL: Het Nederlandse deel van Ahold Delhaize, met Albert Heijn voorop, heeft in 2019 nettowinst van ongeveer 500 miljoen gemaakt. Dit bedrag gaat naar de aandeelhouders

- Lonen: Maar de lonen blijven achter. Na jaren van 1 procent loongroei, stelde Albert Heijn bij de laatste cao-onderhandelingen een stijging van 2.5 procent voor, dat door de FNV werd afgewezen maar door CNV werd geaccepteerd;

-Inkomensondersteunende toeslagen van de overheid: Veel medewerkers van Albert Heijn krijgen inkomensafhankelijke toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Het Wetenschappelijk Bureau van de SP heeft onderzocht dat dat bij medewerkers van Ahold gaat om ongeveer 46 miljoen gemiddeld per jaar. Zij zouden deze toeslagen niet nodig hebben als Albert Heijn hen beter zou betalen. Als je alleen kijkt naar de nettowinst zou Ahold dat met gemak kunnen opbrengen. Nu draaien we daar met zijn allen voor op. Wij becijferden dat de overheid met deze toeslagen de afgelopen acht jaar maar liefst 370 miljoen euro van de winst van Albert Heijn heeft gesponsord;  

- Aandeelhouders: Wie wel profiteerden waren de aandeelhouders. Zij ontvingen in 2019 ongeveer 800 miljoen. Hun dividenduitkering ging  met 8.6% omhoog. Ook werd weer voor 1 miljard euro aan aandelen teruggekocht, waardoor de waarde van de rest van de aandelen flink steeg.

Foto: SP

Bovenstaande grafiek vergelijkt de groei van het besteedbaar inkomen met de uitgekeerde dividenden. Voor de linkeras is het jaar 1980 de nulmeting. De lonen stijgen amper, en blijven dan ook rond de 100% van het jaar 1980. De dividenden stijgen flink, tot maar liefst 179 miljard euro. De uitkeringen aan aandeelhouders stegen maar liefst 14x harder dan de lonen.

Foto: SP

-Vakkenvullers: Tijdens de coronacrisis worden de vakkenvullers ineens enorm gewaardeerd. Zij worden nu gezien als essentiële werkers. Albert Heijn gaf hen slechts een cadeaubon van 25 euro. Te besteden bij de winkels van Ahold.

Dat we bij Albert Heijn kijken naar de loongroei tegenover de stijging van de dividenden is niet willekeurig of per ongeluk. Albert Heijn is één van de vele voorbeelden van bedrijven waar aandeelhouders altijd aan het langste eind trekken, en waar de medewerkers amper profiteren van de waarde die men creëert.

Een steeds groter deel van de winst en welvaart gaat naar de bazen en aandeelhouders. De meeste mensen zijn er de afgelopen 40 jaar niets op vooruitgegaan. De mensen met de laagste inkomen zijn er zelfs op achteruitgegaan. Ook werd de aanval geopend op onze zekerheden zoals vast werk, onze pensioen en uitkeringen. Volgens de SP moet en kan dat anders. Daarom zijn we de lonencampagne gestart. 

Op vrijdag 10 juli om 12.00 uur voeren we met zoveel mogelijk mensen en afdelingen actie bij de Albert Heijn. Want iedereen was dankbaar dat de werkers in de zorg, distributiecentra, post en supermarkten ondanks de gezondheidsrisico’s doorwerkten. De afgelopen maanden werd glashelder hoe essentieel dit werk is; zonder vakkenvullers waren er lege schappen. Maar terwijl Ahold (Albert Heijn en bol.com) tijdens de piek van de coronacrisis 48% meer winst wist te maken, werken vakkenvullers en caissières nog steeds voor het minimumloon en moet hun inkomen met huur- en zorgtoeslag worden aangevuld.

Daarom zeggen wij: De winsten moeten van de zakkenvullers naar de vakkenvullers.

 *wanneer: vrijdag 10 juli van 12:00 uur tot uiterlijk 14:00 uur.

 *waar: AH xl in Vlissingen.

De actie wordt gevoerd met in achtneming van de coronamaatregelen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier