h

De (On)toegankelijkheid van onze stembureaus

16 maart 2017

De (On)toegankelijkheid van onze stembureaus

Foto: nl.dreamstime.nl

Afgelopen zaterdag tijden het campagnevoeren kregen we al regelmatig te horen dat er stemhokjes zijn die te smal zijn voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Dat sommige stembureaus ontoegankelijk of zeer moeilijk binnen te komen zijn doordat de deuren moeizaam open gaan ( dranger) of te smal zijn. Wanneer je dan binnen bent kan je weer geconfronteerd worden met inpandige drempels, waar geen planken o.i.d. overheen liggen. Sommige lokalen zijn moeilijk te bereiken. Als voorbeelden werd gegeven speeltuin de Oude Stad, Het Stadhuis, Cinecity, wijkcentrum het Palet en een aantal basisscholen.

Dit is voor ons en met name de mensen die hier mee geconfronteerd worden een ongewenste situatie.

Toegankelijkheid kent vele aspecten en mensen met beperkingen zijn voor wat betreft hun beperkingen niet altijd in categorieën onder te verdelen. De toegankelijkheidscriteria zijn tot stand gekomen op basis van al jaren bestaande en regelmatig geüpdatete normen. De diversiteit van fysieke mogelijkheden van mensen (met een beperking) in combinatie met in de praktijk aangetroffen omstandigheden kan voor situaties zorgen waarbij ontoegankelijke oplossingen (door sommigen) toch als toegankelijk worden ervaren. Het omgekeerde, waarbij zgn. toegankelijke oplossingen als niet toegankelijk worden ervaren, komt ook voor.

De toegankelijkheid van het stembureau heeft o.a. betrekking op de volgende onderwerpen:

· Aanduiding van de stembureaus

· Parkeren

· Route tussen openbare weg en het gebouw waar het stembureau is gevestigd

· Route tussen de entree van het gebouw en het in het gebouw aanwezige stemlokaal

· Entree van het gebouw van het stembureau

· Entree van het in het gebouw aanwezige stemlokaal

· Tijdelijke voorzieningen (hellingbanen, dorpeloverbruggingen, vloerbescherming etc.)

· Verkeersruimte in het stemlokaal

· Stoelen in het stemlokaal

· Stemhokje

· Stembus(sen)

· Uitvergrote kandidatenlijst

· Hulpmiddelen (leesloupe)

Bent u ook op woensdag 15 maart ook of weer geconfronteerd met ontoegankelijkheden van de stembureaus laat dit ons dan weten, zodat wij een inventarisatie van kunnen maken en hier aan gewerkt kan en gaat worden voor de eerst volgende verkiezing in maart 2018.

  • In de mail graag de informatie, welk stembureau, en waar u mee geconfronteerd werd. Mocht u een oplossing hiervoor hebben dan horen wij dit ook graag.
  • U kunt dit melden via vlissingen@sp.nl onder vermelding van: “ (ON)toegankelijkheid stembureaus”

U bent hier