h

De SP-fractie is weer aanwezig bij alle adviesraden.

23 februari 2017

De SP-fractie is weer aanwezig bij alle adviesraden.

De SP-fractie is weer aanwezig bij de adviesraden onder voorzitterschap van Pim Kraan. 

PERSBERICHT

De SP-fractie van Vlissingen heeft besloten om, na het gesprek met de burgemeester, weer alle vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen.

De fractie heeft er voldoende vertrouwen in dat samen met de burgemeester en andere fracties er verder gewerkt kan worden aan het verbeteren van de verhoudingen in de gemeenteraad.

SP Fractie Vlissingen.

U bent hier