h

Vuurwerkverbod wanneer gemeente veiligheid inwoners niet kan garanderen!

3 januari 2017

Vuurwerkverbod wanneer gemeente veiligheid inwoners niet kan garanderen!

Foto: SP Vlissingen

Vuurwerkverbod wanneer gemeente veiligheid inwoners niet kan garanderen!

De SP Vlissingen wil van het College van B & W weten of dat men tijdens de jaarwisseling nog wel in staat is de veiligheid van de inwoners naar behoren te waarborgen. Is dit niet langer het geval dan wil de SP een vuurwerkverbod.

Aanleiding zijn de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Blijkens mededelingen van de politie in de pers bleek het vanwege extra inzet bij een gaslek buiten de gemeente niet mogelijk snel en adequaat genoeg op te treden tijdens de zeer ernstige incidenten in de Bloemenlaan. Meldingen van burgers over ernstige incidenten elders bleven onbeantwoord.

Afgelopen zondag heeft de SP hierover aan het College van B en W al een reeks Art34 vragen gesteld, zodat de kwestie in de gemeenteraad aan de orde kan komen.

SP-fractievoorzitter Sjaak Rijkse: “ Naar aanleiding van de tegenstrijdige uitlatingen in de media willen wij weten of door voorafgaande gebeurtenissen in de afgelopen jaren, maanden en weken sprake was van verhoogde paraatheid, en hoe het mogelijk is dat géén aanhoudingen zijn verricht. De politie gaat uit van een vooropgezet plan gezien bepaalde vernielingen, waarom is er niet preventief ingegrepen”?

Zaterdagmiddag 14 januari houdt de SP in het Buurtcafé op de hoek van de Bosjeslaan van 13:00 uur tot 15:00 uur een inloop voor bewoners van de Bloemenlaan en omliggende straten. SP-raadslid Petra Coret: ,,Wij willen graag de mensen zelf horen zonder dat men bang hoeft te zijn voor eventuele wraakacties als ze hun mond opendoen. Samen staan we sterker, want dat er nu structureel iets moet gaan veranderen is duidelijk”.

De SP bekritiseert een persbericht van de gemeente, waarin de nadruk wordt gelegd op vernielingen bij de politie, en nauwelijks aandacht is voor de vernielingen bij de bewoners en voor het feit dat zij nu al het derde jaar op rij traumatische ervaringen hebben met de jaarwisseling. ,,Oud en Nieuw is een feest waar we het hele jaar naar uitkijken.”, zegt SP-gemeenteraadslid Olga Penraat. ,,Je gaat met de jaarwisseling de straat op om buren, vrienden en bekenden veel voorspoed en geluk te wensen. Maar als in Nieuw- en Sint Joosland een gaslek ontstaat, en een bij de politie al bekende groep losgeslagen jeugd terreur uitoefent in de Vlissingse Bloemenbuurt, blijkt de overheid niet meer in staat om elders op Walcheren de veiligheid te garanderen.”

Lian Colijn hierover: ,,Het is bekend dat er al ver voor Oud en Nieuw signalen binnen waren gekomen bij de politie. Dit was niet het eerste jaar, maar het derde jaar op rij dat er tijdens Oud en Nieuw enorm veel onrust was, waarbij vele vernielingen plaatsvonden in de Bloemenlaan en omliggende straten. Dat de bewoners doodsbang zijn, hun huizen niet meer uit durven, hun mond niet meer open durven te doen uit angst voor represailles, die dus de bewuste avond wel degelijk hebben plaatsgevonden is iets wat als een rode draad door de verhalen van de bewoners loopt”:

Reacties

Het gaat niet alleen om de Nieuwjaarsviering - dit is alleen het moment dat het geweld zich samenbalt. De ervaring van onveiligheid in deze omgeving is er op meerdere momenten door het jaar. Een kleine groep, die men niet qua afkomst mag of durft te duiden - heeft lak aan elke regelgeving en de cultuur die het openbaar bestuur hanteert. Er wordt met squads, scooters en andere voertuigen veel te hard gereden. Mensen worden onjuist bejegend en heerst op plekken de terreur van de straat. Welke alternatieven zijn er om deze groep en leidende individuen daarin te isoleren en zonodig een alternatief te bieden? Straffen blijkt geen optie tot langdurig herstel dus wat is het alternatief vanuit de politiek, openbaar bestuur en justitie.

Reactie toevoegen

U bent hier